Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelating tot arbeid - Stagiair in/na opleiding

Toelating tot arbeid - Stagiair in/na opleiding

Buitenlandse studenten kunnen onder bepaalde voorwaarden hun stage volbrengen in Vlaanderen. Behalve voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders heeft de stagiair daarvoor een toelating tot arbeid nodig. De werkgever dient hiervoor een toelating tot arbeid aan te vragen via het Uniek Loket.

Voorwaarden

Om in Vlaanderen stage te lopen met een toelating tot arbeid, moet aan enkele voorwaarden voldaan worden.

Nodig voor aanvraag

1. De verplichte documenten

2. De aanvullende gegevens voor de aanvraag stagiaire in/na opleiding

  • Nederlandstalige stageovereenkomst, door beide partijen ondertekend, met:
  • een omschrijving van het stageprogramma met overzicht van opleiding
  • de duur van de stage
  • de voorwaarden van ‘plaatsing’ en het toezicht, het arbeidsregime of de stage-uren
  • De rechtsbetrekking tussen werkgever en stagiair
  • De verklaring van de stagiair om geen andere betrekking in België te bekleden gedurende de stage

3. Bewijs van voldoende huisvesting en bewijs van voldoende bestaansmiddelen

Ofwel via loon in arbeidsovereenkomst, ofwel via andere inkomsten (vergoeding, onkosten, premie, beurs…)
Voldoende bestaansmiddelen betekent minstens het leefloon(opent in nieuw venster) van een alleenstaande – sinds 1 januari 2023 bedraagt dat 1.214,13euro.

4. Diploma hoger onderwijs

Vlaams kwalificatieniveau (opent in nieuw venster)5 of hoger.