Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaanderen en het Europees Semester

Vlaanderen en het Europees Semester

Het Europees Semester is het kader voor geïntegreerd toezicht op en coördinatie van het economisch en werkgelegenheidsbeleid in de Europese Unie. Sinds de invoering ervan in 2011 is het een gevestigd forum geworden voor de bespreking van de uitdagingen voor het begrotingsbeleid, het economisch beleid en het werkgelegenheidsbeleid van de EU-lidstaten in het kader van een gemeenschappelijk jaarlijks tijdsvenster.

Vlaanderen volgt het Europees Semester sinds 2011 van zeer nabij op en neemt actief deel aan de bilaterale dialoogmomenten tussen de Europese Commissie en België. Het opnemen van eigenaarschap gebeurt in het bijzonder door de opmaak van een Vlaams hervormingsprogramma in antwoord op de landenspecifieke aanbevelingen. Daarmee is Vlaanderen de enige regio in de Europese Unie die sinds de start van het Europees Semester een eigen hervormingsprogramma heeft opgesteld.