Gedaan met laden. U bevindt zich op: Taalgebruik in ziekenhuisnetwerken

Taalgebruik in ziekenhuisnetwerken

De ziekenhuizen moeten deel uitmaken van een ziekenhuisnetwerk. De wetgeving spreekt van een ‘locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk’. In dat netwerk moeten de ziekenhuizen, samen met andere zorginstellingen, samenwerken om de zorg over de muren van de voorzieningen te coördineren.

Het lidmaatschap van een ziekenhuisnetwerk heeft geen invloed op de taalverplichtingen die voortvloeien uit het statuut van het ziekenhuis.

Dit wil zeggen dat:

  • een openbaar ziekenhuis onderworpen blijft aan de toepassing van de taalwetgeving, ook als het deelneemt aan een netwerk waarin ook private ziekenhuizen vertegenwoordigd zijn;

  • een privaat ziekenhuis niet onderworpen is aan de taalwetgeving als het deelneemt aan een netwerk waarvan ook openbare ziekenhuizen lid zijn;

  • een universitair ziekenhuis niet onderworpen is aan de taalwetgeving als het deelneemt aan een netwerk waarvan ook openbare ziekenhuizen lid zijn.

Let op
  • Het Universitair Ziekenhuis Gent vormt een uitzondering en is een openbaar ziekenhuis.
  • De erkende spoedgevallendienst en/of medische urgentiegroep van een universitair of privaat ziekenhuis is wel onderworpen aan de Bestuurstaalwet.