Gedaan met laden. U bevindt zich op: Taalgebruik in de welzijn- en zorgsector

Taalgebruik in de welzijn- en zorgsector

De wetgever regelt in bepaalde situaties het taalgebruik in de welzijn- en zorgsector. Op deze pagina vind je bijvoorbeeld meer informatie over je taalrechten in ziekenhuizen, huisartsenwachtposten en woonzorgcentra.

Ziekenhuizen

De taal die een ziekenhuis moet gebruiken, hangt af van het statuut van het ziekenhuis en de soort dienstverlening. Er bestaat een onderscheid tussen 3 types van ziekenhuizen: de openbare, de private en de universitaire ziekenhuizen.

De openbare ziekenhuizen moeten voor hun hele dienstverlening rekening houden met de Bestuurstaalwet(opent in nieuw venster).

De private en de universitaire ziekenhuizen moeten enkel rekening houden met de Bestuurstaalwet(opent in nieuw venster) als zij een erkende spoedgevallendienst of een Urgentie Groep (MUG) organiseren. Medische urgentiediensten verstrekken onmiddellijk aangepaste hulp aan alle personen van wie de gezondheidstoestand door een ongeval, een plotse aandoening of een plotse verwikkeling van een ziekte een dringende tussenkomst vereist.

Dien je klacht in bij het Vlaams Meldpunt Taalklachten in Brusselse ziekenhuizen(opent in nieuw venster) als je een taalklacht hebt over een Brussels ziekenhuis.

Het Steunpunt Taalwetwijzer registreert de taalklachten die het in het Vlaams Meldpunt Taalklachten in Brusselse Ziekenhuizen ontvangt en informeert je over je taalrechten. Het Steunpunt Taalwetwijzer zal je doorverwijzen naar de bevoegde instanties als dat nodig is.

Vlaams Meldpunt Taalklachten in de Brusselse ziekenhuizen

Ondervond je onlangs problemen met Nederlandsonkundigheid van artsen of personeel in een ziekenhuis in Brussel of dienst 100?

Huisartsenwachtposten

De huisartsenwachtposten van de huisartsenkringen vallen volgens het Steunpunt Taalwetwijzer onder de toepassing van de Bestuurstaalwet(opent in nieuw venster). Daarom moeten die huisartsenwachtposten hun diensten volgens het Steunpunt Taalwetwijzer aanbieden in de taal van het taalgebied waarin zij werkzaam zijn.

Woonzorgcentra

In een woonzorgcentrum hangt de taal die het woonzorgcentrum gebruikt af van het statuut van het woonzorgcentrum: openbaar of privaat.

Veelgestelde vragen