Gedaan met laden. U bevindt zich op: Taalgebruik in woonzorgcentra in de Vlaamse faciliteitengemeenten

Taalgebruik in woonzorgcentra in de Vlaamse faciliteitengemeenten

Openbare woonzorgcentra

De bestuurstaal van de openbare woonzorgcentra in de Vlaamse faciliteitengemeenten is het Nederlands. Franstalige bewoners van deze gemeenten hebben recht op faciliteiten.

Dit betekent dat:

  • het woonzorgcentrum in zijn binnendienst het Nederlands gebruikt;
  • het verzorgend personeel over de kennis van het Nederlands en desgevallend over de kennis van het Frans beschikt;
  • het verzorgend personeel Nederlands spreekt tegen de bewoners. Een Franstalige bewoner kan aan het woonzorgcentrum uitdrukkelijk verzoeken om de verzorging en de communicatie in het Frans te laten verlopen.

Private woonzorgcentra

De private woonzorgcentra zijn vrij in het taalgebruik.

De Vlaamse overheid heeft vastgesteld onder welke voorwaarden de woonzorgcentra erkend en gesubsidieerd kunnen worden. Er wordt vereist dat de woonzorgcentra over personeel beschikken die het Nederlands beheersen.

Klachten

Voor woonzorgcentra erkend door de Vlaamse overheid: Agentschap Zorg en Gezondheid(opent in nieuw venster).