Gedaan met laden. U bevindt zich op: Taalgebruik in ziekenhuizen in Brussel-Hoofdstad

Taalgebruik in ziekenhuizen in Brussel-Hoofdstad

De openbare ziekenhuizen

De openbare ziekenhuizen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad zijn integraal onderworpen aan de taalwetgeving in bestuurszaken. Zij moeten daarom een tweetalige zorgverlening aanbieden in al hun diensten. De patiënten hebben het recht om in het Nederlands of in het Frans te worden behandeld.

De private ziekenhuizen

De private ziekenhuizen worden beheerd door privé-verenigingen. Deze ziekenhuizen vallen in principe niet onder de taalwetgeving in bestuurszaken. Met uitzondering van de erkende spoedgevallendiensten en/of medische urgentiegroepen, is er sprake van taalvrijheid.

Een erkende spoedgevallendienst en/of een medische urgentiedienst van een privaat ziekenhuis vormen een uitzondering op de taalvrijheid. De erkende spoedgevallendienst en/of medische urgentiegroep van een privaat ziekenhuis is wel onderworpen aan de Bestuurstaalwet(opent in nieuw venster).

Een dergelijke spoedgevallendienst en/of MUG-dienst is namelijk een publieke opdracht die de grenzen van een privaat bedrijf te buiten gaat, waarvoor de Bestuurstaalwet geldt. De Bestuurstaalwet is immers van toepassing op (private) rechtspersonen als zij:

  • concessiehouder zijn van een openbare dienst, of;
  • belast zijn met een taak die de grenzen van een privaat bedrijf te buiten gaat en die de wet of de openbare macht hun hebben toevertrouwd in het belang van het algemeen.

De Bestuurstaalwet is daarom altijd van toepassing wanneer een patiënt wordt opgenomen via een erkende spoedgevallendienst, zoals een mobiele urgentiegroep (MUG). Een patiënt in nood wordt immers naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gevoerd en heeft dus geen vrije keuze.

In Brussel-Hoofdstad moeten deze spoedgevallendiensten en/of mobiele urgentiegroepen in elk geval een tweetalige dienstverlening in het Nederlands of in het Frans kunnen aanbieden, zowel tijdens de interventie als tijdens de verdere administratieve afhandeling.

Naast de ambulancediensten voor dringend ziekenvervoer bestaat er eveneens niet-dringend ziekenvervoer. Dit type ziekenvervoer bespreken we hier niet. Heb je hier vragen over? Neem contact met ons op.

De universitaire ziekenhuizen

De universitaire ziekenhuizen zijn verbonden aan een Gemeenschap en niet onderworpen aan de taalwetgeving in bestuurszaken. Deze ziekenhuizen zijn, afhankelijk van de gemeenschap waaraan ze zijn verbonden, Nederlandstalig of Franstalig. Er geldt een uitzondering voor wat betreft de medische urgentiediensten.

Een erkende spoedgevallendienst en/of een medische urgentiedienst van een universitair ziekenhuis vormen een uitzondering op de taalvrijheid. De erkende spoedgevallendienst en/of medische urgentiegroep van een universitair ziekenhuis is wel onderworpen aan de Bestuurstaalwet(opent in nieuw venster).

Een dergelijke spoedgevallendienst en/of MUG-dienst is namelijk een publieke opdracht die de grenzen van een privaat bedrijf te buiten gaat, waarvoor de Bestuurstaalwet geldt. De Bestuurstaalwet is immers van toepassing op (private) rechtspersonen als zij:

  • concessiehouder zijn van een openbare dienst, of;
  • belast zijn met een taak die de grenzen van een privaat bedrijf te buiten gaat en die de wet of de openbare macht hun hebben toevertrouwd in het belang van het algemeen.

De Bestuurstaalwet is daarom altijd van toepassing wanneer een patiënt wordt opgenomen via een erkende spoedgevallendienst, zoals een mobiele urgentiegroep (MUG). Een patiënt in nood wordt immers naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gevoerd en heeft dus geen vrije keuze.

In Brussel-Hoofdstad moeten deze spoedgevallendiensten en/of mobiele urgentiegroepen in elk geval een tweetalige dienstverlening in het Nederlands of in het Frans kunnen aanbieden, zowel tijdens de interventie als tijdens de verdere administratieve afhandeling.

Naast de ambulancediensten voor dringend ziekenvervoer bestaat er eveneens niet-dringend ziekenvervoer. Dit type ziekenvervoer bespreken we hier niet. Heb je hier vragen over? Neem contact met ons op.

Vlaams Meldpunt Taalklachten in Brusselse ziekenhuizen

Heb je een taalklacht over een Brussels ziekenhuis? Je kan deze taalklacht indienen bij het Vlaams Meldpunt Taalklachten in Brusselse ziekenhuizen. Het Steunpunt Taalwetwijzer registreert de taalklachten die het via het Vlaams Meldpunt Taalklachten in Brusselse Ziekenhuizen ontvangt. Het Steunpunt Taalwetwijzer zal je informeren over je taalrechten. Indien nodig, zal het Steunpunt Taalwetwijzer je doorverwijzen naar de bevoegde instanties.