Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het federaal parlement

Het federaal parlement

Het federaal parlement is de federale wetgevende macht van België. Het federaal parlement bestaat uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat.

Kamer van Volksvertegenwoordigers

De 150 volksvertegenwoordigers van de Kamer worden rechtstreeks verkozen in de federale verkiezingen. Na elke verkiezing leggen de verkozen parlementsleden de eed af, vormen zij politieke fracties en bereiden zij in commissies het werk van de plenaire vergadering voor.

In het parlement wordt wetgevend werk voorbereid en gestemd, wordt de federale regering en de federale begroting gecontroleerd.

Senaat

De Senaat is de ontmoetingsplaats voor de leden van de regionale parlementen. Sinds de verkiezingen van 25 mei 2014 worden de leden van de Senaat niet langer rechtstreeks verkozen, maar samengesteld op basis van de resultaten van de federale en regionale parlementsverkiezingen. De Senaat zal nog maar 60 leden omvatten in plaats van 71:

  • 50 senatoren uit de deelstaatparlementen (gemeenschappen en gewesten)
    • 29 Nederlandstaligen
    • 20 Franstaligen
    • en 1 Duitstalige
  • 10 gecoöpteerde senatoren (6 Nederlandstaligen en 4 Franstaligen) aangeduid op basis van de verkiezingsresultaten voor de Kamer.

Senatoren van rechtswege

Tot 2014 waren volgens de Grondwet de meerderjarige kinderen van de regerende koning automatisch senator van rechtswege. Op 6 januari 2014 ondertekende koning Filip I een herziening van de Grondwet waarna de functie van senator van rechtswege definitief werd afgeschaft.

Grondwet

De Belgische Grondwet werd op 7 februari 1831 aangenomen door het Nationaal Congres. De volledige tekst van de grondwet(opent in nieuw venster) is beschikbaar op de website van de Senaat in de drie officiële landstalen van België (Nederlands, Frans en Duits).

De Databank SenLex(opent in nieuw venster) verzamelt officiële informatie over de Belgische institutionele regelgeving. SenLex bundelt de Grondwet en de belangrijkste institutionele normen en voorziet per artikel relevante fragmenten uit de parlementaire voorbereiding, de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviezen van de Raad van State.

U kunt de teksten van de institutionele regelgeving raadplegen zoals ze bestonden op het ogenblik van de inwerkingtreding van de Zesde Staatshervorming op 1 juli 2014, met inbegrip van de latere wijzigingen.