Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkiezingen voor het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement

Verkiezingen voor het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement

Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement telt 89 parlementsleden. Inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest konden op zondag 26 mei 2019 stemmen op:

  • een Franstalige lijst (maximum 72 zetels)
  • of een Nederlandstalige lijst (maximum 17 zetels).

Kiezers

Enkel Belgen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op de verkiezingsdag en hun woonplaats hebben in het Brusselse gewest, mogen stemmen.

Wie een stem uitbrengt op een Nederlandstalige lijst, mag nog een bijkomende stem uitbrengen voor de Brusselse leden van het Vlaams Parlement (6 zetels).

Kandidaten

Kandidaten voor het Brusselse parlement moeten:

  • de Belgische nationaliteit hebben
  • de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
  • en hun woonplaats in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben.

Bij het indienen van hun kandidatuur verklaren ze tot welke taalgroep ze behoren:

  • De op Nederlandstalige lijsten gekozen volksvertegenwoordigers vormen de Nederlandse taalgroep.
  • De op Franstalige lijsten gekozen volksvertegenwoordigers vormen de Franse taalgroep.