Als u zich er onmiddellijk bij de aankoop toe verbindt om uw enige eigen woning ingrijpend energetisch te renoveren, geniet u van een verlaagd tarief van 5%.

Voor verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2021 kan u ook bij sloop, gevolgd door een herbouw, genieten van het verlaagd tarief voor een ingrijpende energetische renovatie. Voordien was dit uitgesloten.

De sloop- en herbouwwerkzaamheden moeten wel ingrijpend zijn: de nieuwbouw moet minstens 800 m3 of minstens een wooneenheid omvatten, of bij een renovatie moet 75% van de buitengrenzen van het nieuwe gebouw (buitenmuren, daken, vensters en deuren) nieuw gebouwd zijn. In het Energiedecreet is vastgelegd welke sloop- en herbouwwerkzaamheden (gedeeltelijke herbouw) precies in aanmerking komen. Als u twijfelt of uw project aan de vereisten voldoet, doe dan navraag bij uw architect of EPB-verslaggever.