Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regelgeving over openbaarheid

Regelgeving over openbaarheid

In het bestuursdecreet werd één globale regeling voor de passieve en actieve openbaarheid van bestuur(opent in nieuw venster) uitgewerkt voor alle bestuursinstanties die binnen de bevoegdheid vallen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, met dezelfde procedureregels voor alle bestuursniveaus.

Er is ook maar één beroepsinstantie die alle beroepen inzake openbaarheid van bestuur behandelt voor alle bestuursniveaus. De samenstelling en de werking ervan werd geregeld bij het Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie (19 juli 2007)(opent in nieuw venster).