Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uw voertuig ombouwen naar een kampeerwagen

Uw voertuig ombouwen naar een kampeerwagen

Wilt u uw voertuig ombouwen naar een kampeerwagen? Wijzigen de zitplaatsen van het voertuig en installeert u in het woongedeelte een kookgelegenheid, bed, kast, tafel en stoelen?

Dan hebt u een nieuw individueel goedkeuringscertificaat nodig.

Uw voertuig ombouwen

 • Stap 1

  Neem contact op met de fabrikant van uw basisvoertuig

  De fabrikant zal u meer informatie bezorgen over de aanpassingen die toegestaan zijn. Hij bepaalt eveneens of uw voertuig mag verbouwd worden naar een kampeerwagen.

  Houd er rekening mee dat het akkoord van de fabrikant steeds een vereiste is. Zonder dat akkoord kunt u geen goedkeuringscertificaat krijgen.

 • Stap 2

  Vraag uw individueel goedkeuringscertificaat aan

  Het individueel goedkeuringscertificaat wordt afgeleverd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, dat nagaat of uw voertuig, type, systeem, onderdeel of technische eenheid volledig aan de nationale en Europese technische en administratieve eisen beantwoordt.

  Hieronder leest u hoe die individuele goedkeuringsaanvraag verloopt.

Individuele goedkeuringsaanvraag

De eerste indienststelling of inverkeerstelling van uw voertuig bepaalt wie de ombouw van uw voertuig uitvoert en onder welk wettelijk kader uw voertuig gehomologeerd kan worden.

Voor oudere voertuigen met nationale homologatie is de technische keuring bevoegd om individuele goedkeuringsdossiers in te dienen bij de goedkeuringsinstantie.

Voor recente(re) voertuigen met Europese homologatie zijn enkel de in België erkende technische diensten bevoegd om verbouwingen te controleren en het individueel goedkeuringsdossier in te dienen bij de goedkeuringsinstantie.

Inverkeerstelling vóór 29 april 2013

Als uw voertuig vóór 29 april 2013 voor het eerst in dienst gesteld is, mag de ombouw van uw voertuig uitgevoerd worden door:

 • een erkende COP-fabrikant (Conformity of Production).
  In dat geval zal de COP-fabrikant de goedkeuringsaanvraag zelf indienen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
 • een niet-erkende COP-fabrikant/particulier
  In dat geval kan een erkende technische dienst of een station voor technische keuring een goedkeuringsdossier indienen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Inverkeerstelling vanaf 29 april 2013

Als uw voertuig vanaf 29 april 2013 voor het eerst in dienst gesteld is, mag de ombouw van uw voertuig uitgevoerd worden door:

 • een erkende COP-fabrikant (Conformity of Production)
  In dat geval zal de COP-fabrikant de goedkeuringsaanvraag zelf indienen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
 • een niet-erkende COP-fabrikant/particulier
  In dat geval kan enkel een erkende technische dienst een goedkeuringsdossier indienen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Basisvereisten voor uw kampeerwagen

Om uw voertuig om te bouwen naar een kampeerwagen moet het aan verschillende minimale voorwaarden voldoen. Bij het behandelen van uw aanvraag is het steeds mogelijk dat er bijkomende informatie of documentatie opgevraagd wordt.

Normvoorschriften

 • NBN EN 1949+A1: eisen voor de installatie van LPG-systemen voor verblijf in vrijetijdsvoertuigen en voor huishoudelijk gebruik in andere voertuigen
 • NBN EN 13878: verplaatsbare vrijetijdsverblijven - termen en definities
 • NBN EN 721: verplaatsbare vrijetijdsverblijven - eisen aan de veiligheidsventilatie
 • NBN EN 1646-1: verplaatsbare vrijetijdsverblijven - eisen aan de bewoonbaarheid in relatie tot gezondheid en veiligheid
 • NBN EN 1648-2: verplaatsbare vrijetijdsverblijven - elektrische installaties voor 12 V gelijkstroom.