Voor het vaccinatieprogramma wordt vertrokken van een vaccinatievoorstel van de Hoge Gezondheidsraad, op basis van medisch-wetenschappelijke en epidemiologische gegevens. Alle vaccins in het vaccinatieprogramma worden via overheidsopdrachten aangekocht en gratis ter beschikking gesteld van alle vaccinatoren: huisartsen, kinderartsen, Kind en Gezin, Centra voor Leerlingenbegeleiding, ...

  • De vaccins van het basisvaccinatieschema voor kinderen en jongeren maken onderdeel uit van de vaccins van het vaccinatieprogramma. Het basisvaccinatieschema bevat de aanbevolen vaccinaties die kinderen en jongeren krijgen om optimaal beschermd te zijn tegen bepaalde infectieziekten.
  • Voor volwassenen biedt de Vlaamse overheid via het vaccinatieprogramma ook gratis vaccins voor de herhalingsinentingen tegen difterie, tetanus en kinkhoest aan.
  • Voor bewoners van woonzorgcentra biedt de Vlaamse overheid gratis het griepvaccin aan.

Veelgestelde vragen