Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een verhoogde vermindering van de onroerende voorheffing als:

  • u op 1 januari van het aanslagjaar in deze woning bent gedomicilieerd (ingeschreven in het bevolkingsregister)
  • het totale KI van uw in het Vlaams Gewest gelegen goederen niet hoger is dan 745 euro
  • u de woning hebt laten bouwen of nieuw hebt aangekocht, met andere woorden dat de woning nog niet eerder in gebruik is genomen.

Procedure

Deze verhoogde vermindering moet u éénmalig aanvragen met het aanvraaformulie (PDF bestand opent in nieuw venster)r bij de Vlaamse Belastingdienst. Voeg indien mogelijk een kopie van uw aanslagbiljet bij.

De verhoogde vermindering krijgt u 5 jaar lang. De periode van 5 jaar begint met het eerste jaar waarvoor onroerende voorheffing verschuldigd is (dat is het jaar dat volgt op het jaar van ingebruikname). Na 5 jaar is de vermindering gewoon weer 25% (als u nog aan de bovenstaande voorwaarden voldoet).

Als u een aanslagbiljet hebt ontvangen waar de verhoogde vermindering (50%) niet op staat, moet u bezwaar indienen.

De Vlaamse Belastingdienst kan 5 jaar teruggaan in de tijd als u de aangifte laattijdig doet of als u bezwaar indient.

Bedrag

De verhoogde vergoeding bedraagt 50% van de onroerende voorheffing.

Adres

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 Bus 62, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Website
http://belastingen.vlaanderen.be
Telefoon infolijn
1700
Fax
02 553 54 61
Contactformulier
http://belastingen.vlaanderen.be/email