Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkeersveiligheidsaudit

Verkeersveiligheidsaudit

Bij een verkeersveiligheidsaudit wordt de verkeersveiligheid van de ontwerpkenmerken van een infrastructuurproject beoordeeld. Zo’n beoordeling kan plaatsvinden in alle fasen van het project, van planning tot eerste gebruik.

Het doel van de audit is om in een vroegtijdig stadium te weten te komen of en op welke manier de weg risico’s oplevert voor de verkeersveiligheid. Zo kan de wegbeheerder die risico’s nog wegnemen tijdens het ontwerpproces, net voor de (her)opening van een weg of wanneer de weg pas in gebruik werd genomen.

Een verkeersveiligheidsaudit is een verplicht onderdeel van het ontwerpproces bij gewestwegen op het Trans-Europees vervoersnetwerk (TENT-T-netwerk)(opent in nieuw venster).

Waarom een verkeersveiligheidsaudit?

De Europese richtlijn 2019/1939(opent in nieuw venster) heeft als doel om een consequent hoog verkeersveiligheidsniveau op het TEN-T-netwerk en het netwerk van autosnelwegen en hoofdwegen in de Europese Unie te verzekeren. Sinds december 2013 zijn verkeersveiligheidsaudits verplicht voor alle nieuwe infrastructuurprojecten op het trans-Europese wegennet.

Wie voert een audit uit?

Om een betrouwbare audit uit te voeren, is er nood aan geschoolde ontwerpers en verkeersveiligheidsauditoren. Daarvoor is niet alleen een kwalitatief aanbod aan opleidingen door erkende instellingen nodig, maar ook voldoende studenten die zich inschrijven voor de opleiding én slagen voor de eindproef.

Een gecertificeerde verkeersveiligheidsauditor worden

Om een gecertificeerde verkeersveiligheidsauditor in Vlaanderen te worden, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een natuurlijk persoon en wil graag een bekwaamheidscertificaat voor verkeersveiligheidsauditor behalen.
  • Enkel natuurlijke personen komen in aanmerking. U kunt dus geen certificaat bekomen als organisatie.
  • Een natuurlijk persoon is in juridische zin een menselijk individu dat drager is van rechten en plichten.
  • U beschikt minstens over de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad.
 • U beschikt over 6 jaar relevante praktijkervaring met wegenontwerp, wegenverkeersveiligheidstechnieken en ongevalsanalyse.
 • U beschikt over een getuigschrift van een erkende opleiding tot verkeersveiligheidsauditor.

Uw bekwaamheidscertificaat aanvragen

Voldoet u aan de juiste voorwaarden? Dan kunt u uw bekwaamheidscertificaat aanvragen. Lees hieronder hoe u dat doet.

 • Stap 1

  Uw aanvraagdossier indienen

  1. Vul het aanvraagformulier(Word bestand opent in nieuw venster) in en onderteken het.
  2. Voeg een kopie toe van uw basisdiploma én het getuigschrift van de gevolgde opleiding verkeersveiligheidsauditor.
  3. U mag een onderbouwing voor de duurtijd en relevantie van uw werkervaring toevoegen. Dat is niet verplicht, maar kan helpen om uw aanvraag correct te behandelen.
  4. Mail uw gebundelde dossier naar beoordelingscommissie.verkeersveiligheidsaudit@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).
 • Stap 2

  Beoordeling van uw dossier

  De beoordelingscommissie verkeersveiligheidsaudit beoordeelt uw dossier. Zij levert een gefundeerde beslissing (goedkeuring, vraag om bijkomende inlichtingen, oproep aan de aanvrager om extra toelichting te verschaffen of afkeuring).

 • Stap 3

  Beslissing

  U wordt via mail op de hoogte gebracht van de beslissing van de beoordelingscommissie verkeersveiligheidsaudit.

 • Stap 4

  Uw certificaat ontvangen

  U ontvangt via mail uw certificaat verkeersveiligheidsauditor, ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter van de beoordelingscommissie verkeersveiligheidsaudit. Daarop staat de nieuwe geldigheidsduur van uw certificaat vermeld.

 • Stap 5

  Gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor

Een gecertificeerde verkeersveiligheidsauditor blijven (in Vlaanderen)

U beschikt al over een bekwaamheidscertificaat verkeersveiligheidsauditor waarvan de geldigheidsperiode bijna verloopt? Dan hebt u 2 mogelijkheden:

 1. Wil u niet langer gecertificeerd blijven als verkeersveiligheidsauditor? Dan hoeft u niets te ondernemen. U wordt automatisch geschrapt van de online lijst van gecertificeerde verkeersveiligheidsauditoren(PDF bestand opent in nieuw venster) wanneer de geldigheid van uw certificaat verloopt.
 2. Wil u langer gecertificeerd blijven?
  • Dan moet u conform de regelgeving binnen een periode van 5 jaar na het behalen van uw certificaat minstens 20 uur relevante bijscholing hebben gevolgd in blokken van 3 aaneengesloten uren.
  • Zes maanden voor het verlopen van de geldigheidsperiode die op uw certificaat staat, dient u een aanvraagdossier in om uw certificaat te verlengen. Volg daarvoor de onderstaande 5 stappen.

Regelgeving

In 2019 werd de Europese richtlijn van 2008 herzien, waardoor ook het overeenstemmende decreet en het Besluit van de Vlaamse Regering werden aangepast. In 2021 werd via een ministerieel besluit ook de samenstelling van de beoordelingscommissie gewijzigd.