Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkoop en promotie van producten uit landbouw en visserij

Verkoop en promotie van producten uit landbouw en visserij

Producenten en verdelers van vis en landbouwproducten moeten op hun koopwaar etiketten aanbrengen. Die etiketten moeten beantwoorden aan de wettelijke verplichtingen. De producent of de sector mag zelf bijkomende kenmerken aanbrengen op het etiket (bv. de regionale oorsprong). De Vlaamse overheid erkent en controleert de bedrijven die zo'n facultatieve etikettering van landbouwproducten willen toepassen.

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (VLAM) staat in voor de marketing en promotie van de producten en diensten van de Vlaamse landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding. Landbouwers, vissers en handelaars betalen bijdragen aan VLAM voor de promotie van hun productgroep.