Tarief

Ongeacht de waarde van het legaat, bedraagt het tarief voor overlijdens vanaf 1 juli 2021:

  • voor een legaat aan een goed doel: 0%.
  • voor een legaat aan een beroepsvereniging of een ziekenfonds: 8,5%.

Dit verlaagde tarief is ook van toepassing op legaten aan vzw’s, overheden, enz. .. die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere staat van de Europese Economische Ruimte, en die bovendien hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte hebben.

Opmerking: voor overlijdens vóór 1 juli 2021 bedraagt het tarief voor een legaat aan een goed doel 8,5%.

Schenkbelasting

Ook bij schenkingen aan een goed doel geniet u van een verlaagd tarief: