Tarief van 0% of 5.5%

Ongeacht de waarde van de schenking, bedraagt het tarief voor schenkingen vanaf 1 juli 2021:

  • voor een schenking aan een goed doel: 0%.
  • voor schenkingen aan private stichtingen en beroepsverenigingen is het tarief van 5,5% van toepassing

Dit verlaagde tarief is ook van toepassing op schenkingen aan vzw’s, overheden, enz. .. die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere staat van de Europese Economische Ruimte, en die bovendien hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte hebben.

Opmerking: voor schenkingen vóór 1 juli 2021 bedraagt het tarief voor een schenking aan een goed doel 5,5%.

Forfaitair tarief van 100 euro

Als de schenker of de inbrenger ook een stichting is dan geldt er een forfaitair tarief van 100 euro.

Erfbelasting

Ook op het nalaten aan een goed doel, geniet u van een verlaagd tarief: