Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verlaagd tarief voor schenkingen aan goede doelen, beroepsverenigingen en private stichtingen

Verlaagd tarief voor schenkingen aan goede doelen, beroepsverenigingen en private stichtingen

Schenken aan een goed doel wordt vanaf 1 juli 2021 in Vlaanderen belast aan een tarief van 0%. Daarmee wil de Vlaamse Regering schenken aan een goed doel aanmoedigen, deze schenkingen zijn immers belangrijk voor de financiering van goede doelen.

Bij schenkingen aan beroepsverenigingen en ziekenfondsen is het tarief van 5,5% van toepassing.

Tarief van 0% of 5.5%

Ongeacht de waarde van de schenking, bedraagt het tarief voor schenkingen vanaf 1 juli 2021:

  • voor een schenking aan een goed doel: 0%.
  • voor schenkingen aan private stichtingen en beroepsverenigingen is het tarief van 5,5% van toepassing

Dit verlaagde tarief is ook van toepassing op schenkingen aan vzw’s, overheden, enz. .. die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere staat van de Europese Economische Ruimte, en die bovendien hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte hebben.

Opmerking: voor schenkingen vóór 1 juli 2021 bedraagt het tarief voor een schenking aan een goed doel 5,5%.

Forfaitair tarief van 100 euro

Als de schenker of de inbrenger ook een stichting is dan geldt er een forfaitair tarief van 100 euro.