Voorwaarden

  • De verlaagde tarieven zijn enkel bedoeld voor woningen die als sociale woning of via een sociaal verhuurkantoor (SVK) verhuurd worden.
  • Als u als privé-eigenaar zelf een sociale woning betrekt, kan u niet genieten van de verlaagde tarieven.

Tarief

  • Het verlaagd tarief voor sociale verhuur bedraagt:

Vanaf aanslagjaar 2018

2,54 %

Tot en met aanslagjaar 2017

1,6 %

  • Voor de woningen die door een erkend sociaal verhuurkantoor worden gehuurd om doorverhuurd te worden, is vanaf aanslagjaar 2019 een tarief van 2,4 % van toepassing.

Procedure

In sommige gevallen kan het verlaagd tarief automatisch worden toegekend. In andere gevallen na aanvraag.