Voorwaarden

U moet uw privériolering laten keuren in de volgende gevallen:

  • vóór de eerste ingebruikname
  • bij belangrijke wijzigingen aan de privériolering die de werking van het openbare rioleringsnetwerk kunnen bedreigen
  • na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder
  • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op uw privédomein.

Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering (sinds 1 juli 2011, vanaf 1 januari 2021 wordt de keuring aangepast en uitgebreid).

Procedure

  • Vraag de lijst van keurders die bevoegd zijn in uw gemeente op bij uw rioolbeheerder ((opent in nieuw venster)).
  • De duur van een keuring hangt af van de situatie ter plaatse. Gemiddeld duurt een keuring één tot drie uur.
  • Na de keuring krijgt u een keuringsattest.

Bedrag

De keurder bepaalt zelf de kostprijs van de keuring. Er bestaan geen wettelijke richtprijzen. Neem contact op met uw rioolbeheerder ((opent in nieuw venster)) voor meer informatie over wie de keuring kan uitvoeren en hoeveel dat zal kosten.

Publicaties

Veelgestelde vragen