Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning van ADN-opleidingen voor deskundigen

Erkenning van ADN-opleidingen voor deskundigen

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid is de bevoegde autoriteit voor de erkenning van ADN-opleidingen.

De goedkeuring van uw opleiding wordt verleend na een schriftelijke aanvraag. Die aanvraag kan gericht worden aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken via beleid@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Bij de aanvraag moeten de volgende documenten worden toegevoegd:

  • Een gedetailleerd opleidingsprogramma dat aangeeft de te onderwijzen onderwerpen en de daaraan te besteden tijdsduur, alsmede het rooster en de voorgenomen onderwijsmethoden;
  • De kwalificaties van de opleidingsinstructeurs waarin hun bevoegdheden zijn aangegeven en door elk van hen te onderwijzen onderwerpen;
  • Informatie over de klaslokalen en over het onderwijsmateriaal alsook over de faciliteiten voor de praktijkoefeningen;
  • Voorwaarden voor deelname aan de opleidingen, bijvoorbeeld het aantal deelnemers;
  • Een gedetailleerde opzet voor eindtests zo nodig inclusief inrichting en organisatie van elektronische examens, indien deze afgenomen moeten worden.