Gedaan met laden. U bevindt zich op: ADR 2023 en nationale regelgeving

ADR 2023 en nationale regelgeving

Het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg wordt geregeld door het Verdrag betreffende vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). Dat verdrag, dat uitgaat van UNECE(opent in nieuw venster), werd inmiddels ondertekend door 54 landen.

Ontdek de belangrijkste wijzigingen van het ADR 2023 in een notendop.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Raadpleeg het corrigendum ADR 2023 (in opmaak)

Het ADR (2021 - 2023)

Het ADR20212023

Info over het Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Algemene voorschriften en voorschriften met betrekking tot de gevaarlijke stoffen en voorwerpen.Deel 1(PDF bestand opent in nieuw venster)Deel 1(PDF bestand opent in nieuw venster)
ClassificatieDeel 2 (PDF bestand opent in nieuw venster)Deel 2(PDF bestand opent in nieuw venster)
Lijst van de gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen en vrijstellingen met betrekking tot de beperkte en uitgezonderde hoeveelheden.

Bepalingen met betrekking tot het gebruik van de verpakkingen en de tanks.Deel 4(PDF bestand opent in nieuw venster)Deel 4(PDF bestand opent in nieuw venster)
Verzendingsprocedures.Deel 5(PDF bestand opent in nieuw venster)Deel 5(PDF bestand opent in nieuw venster)
Voorschriften met betrekking tot de constructie van de verpakkingen, van de grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC’s), van de grote verpakkingen en van de tanks, en met betrekking tot de beproevingen die ze moeten ondergaan.Deel 6(PDF bestand opent in nieuw venster)Deel 6(PDF bestand opent in nieuw venster)
Bepalingen met betrekking tot de vervoersvoorwaarden, het laden, het lossen en de behandeling.Deel 7(PDF bestand opent in nieuw venster)Deel 7(PDF bestand opent in nieuw venster)
Voorschriften met betrekking tot de bemanningen, de uitrusting en de exploitatie van de voertuigen en tot de documenten.Deel 8(PDF bestand opent in nieuw venster)Deel 8(PDF bestand opent in nieuw venster)
Voorschriften met betrekking tot de constructie en de goedkeuring van de voertuigen.Deel 9(PDF bestand opent in nieuw venster)Deel 9(PDF bestand opent in nieuw venster)

Raadpleeg hier de Engelstalige versie van het ADR(opent in nieuw venster).

Raadpleeg de ADR-certificaten in verschillende landen(opent in nieuw venster).

Wetgeving

In het ADR staat alles over gevaarlijke goederen, hoe ze worden ingedeeld, hoe u ze kunt herkennen, de eisen voor verpakkingen, tanks en voertuigen, de vervoersvoorwaarden en de plichten van alle betrokken partijen. Om de 2 jaar wordt het ADR aangepast aan de laatste technologische ontwikkelingen en de evoluties in het wegvervoer van gevaarlijke goederen.

Die internationale regels zijn overgenomen in de richtlijn 2008/68/EC. Die richtlijn is omgezet in Belgisch recht door het Koninklijk Besluit van 28 juni 2009(opent in nieuw venster), en van toepassing gemaakt voor nationaal vervoer. Zo zijn de internationale regels ook van kracht binnen België.