Om uw certificaat te behalen, moet u de volgende stappen doorlopen:

 • Stap 1
 • Stap 2

  Schriftelijk examen

  Na de opleiding legt u een schriftelijk openboekexamen af in bij het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB)(opent in nieuw venster). ITLB is het erkende examencentrum.

 • Stap 3

  ADR-opleidingsgetuigschrift

  Bent u geslaagd voor uw examen? Dan ontvangt u uw ADR-opleidingsgetuigschrift van het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB)(opent in nieuw venster). Een ADR-opleidingsgetuigschrift is strikt persoonlijk. ITLB stuurt dat tegen bewijs van afgifte op naar uw domicilie-adres.

  Indien u uw getuigschrift - door omstandigheden - niet heeft ontvangen en u heeft dit niet gemeld aan de cel ADR binnen de termijn van 2 maanden na het slagen in uw examen, dan dient u ook een attest van verlies aan de cel ADR door te sturen om een duplicaat te bekomen.

 • Stap 4

  Verlenging van het ADR-opleidingsgetuigschrift

  Een verlenging is enkel mogelijk na het volgen van een bijscholingscursus bij een erkende opleidingsinstelling(PDF bestand opent in nieuw venster) en het slagen voor een controletest georganiseerd door het ITLB ;

  Om in het bezit te blijven van een geldig opleidingsgetuigschrift heb je de mogelijkheid om vanaf één jaar voor de vervaldatum van het attest een vervolmakingscursus te volgen en een controletest af te leggen. De overheid zal dan een getuigschrift afleveren waarvan de geldigheidsperiode aanvangt vanaf de vervaldatum van het lopende getuigschrift;

  Je kan ook voor de twaalf maanden die aan een vervaldag voorafgaan een vervolmakings-cursus volgen en een controletest afleggen, de overheid zal een getuigschrift afleveren waarvan de geldigheidsperiode aanvangt vanaf de datum waarop men geslaagd is voor de controletest ;

  Opgelet : wacht niet tot het allerlaatste moment om je opleidingsgetuigschrift te verlengen. Kandidaten die pech hebben tijdens een controletest en waarvan het opleidingsgetuigschrift tussentijds komt te vervallen , moeten conform de ADR-regelgeving opnieuw een initiële cursus volgen en examen afleggen ;

  Eénmaal het opleidingsgetuigschrift vervallen is, kom je niet langer meer in aanmerking voor een bijscholingscursus en controletest ;

  Rijden met een vervallen opleidingsgetuigschrift is een strafbaar feit.