Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een ADR-opleidingsgetuigschrift behalen of verlengen als bestuurder

Een ADR-opleidingsgetuigschrift behalen of verlengen als bestuurder

Wilt u als bestuurder gevaarlijke goederen vervoeren over de weg? Dan moet u een ADR-opleidingsgetuigschrift behalen. Een ADR-opleidingsgetuigschrift is verplicht voor alle bestuurders die niet-vrijgestelde hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoeren, ongeacht het maximale toegelaten massa van het voertuig.

Een ADR-opleidingsgetuigschrift is 5 jaar geldig. Om dat te verlengen, moet u voor de vervaldatum van het opleidingsgetuigschrift een bijscholingscursus te volgen én slagen in het bijhorend examen.

 

Om uw certificaat te behalen, moet u de volgende stappen doorlopen:

 • Stap 1
 • Stap 2

  Schriftelijk examen

  Na de opleiding legt u een digitaal openboekexamen af in bij een van de 16 examencentra van GOCA Vlaanderen(opent in nieuw venster).

 • Stap 3

  ADR-opleidingsgetuigschrift

  Bent u geslaagd voor uw examen? Dan ontvangt u uw ADR-opleidingsgetuigschrift. Een ADR-opleidingsgetuigschrift is strikt persoonlijk. ITLB stuurt dat tegen bewijs van afgifte op naar uw domicilie-adres.

  Hebt u uw getuigschrift - door omstandigheden - niet ontvangen en dat niet gemeld aan de cel ADR binnen de termijn van 2 maanden na uw examen? Dan moet u een attest van verlies aan de cel ADR bezorgen om een duplicaat te krijgen.

 • Stap 4

  Uw ADR-opleidingsgetuigschrift verlengen

  Een verlenging is enkel mogelijk nadat u een bijscholingscursus hebt gevolgd bij een erkende opleidingsinstelling(PDF bestand opent in nieuw venster) en nadat u geslaagd bent voor een controletest georganiseerd door het ITLB.

  Om in het bezit te blijven van een geldig opleidingsgetuigschrift, hebt u de mogelijkheid om vanaf 1 jaar voor de vervaldatum van uw attest een vervolmakingscursus te volgen en een controletest af te leggen. De overheid zal dan een getuigschrift afleveren waarvan de geldigheidsperiode aanvangt vanaf de vervaldatum van uw lopende getuigschrift.

  U kunt ook voor de 12 maanden die aan een vervaldag voorafgaan een vervolmakingscursus volgen en een controletest afleggen. De overheid zal dan een getuigschrift afleveren waarvan de geldigheidsperiode aanvangt vanaf de datum waarop u geslaagd bent voor de controletest.

  Wacht niet tot het allerlaatste moment om uw opleidingsgetuigschrift te verlengen. Als u pech hebt tijdens een controletest en uw opleidingsgetuigschrift komt te vervallen, moet u conform de ADR-regelgeving opnieuw een initiële cursus volgen en examen afleggen.

  Zodra uw opleidingsgetuigschrift vervallen is, komt u niet langer in aanmerking voor een bijscholingscursus en controletest.

  Rijden met een vervallen opleidingsgetuigschrift is een strafbaar feit.