Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een afwijking op de ADR-regelgeving aanvragen

Een afwijking op de ADR-regelgeving aanvragen

In sommige gevallen zijn bepaalde transporten toegestaan als tijdelijke afwijking van de ADR-voorschriften, op voorwaarde dat de veiligheid ervan niet in het gedrang komt.

Een afwijking aanvragen

Om een afwijking op de ADR-regelgeving in Vlaanderen te verkrijgen, moet u een van de onderstaande aanvraagdocumenten correct en volledig invullen en samen met de gevraagde bijlagen opsturen:

Als uw aanvraag aan de onderstaande voorwaarden voldoet, dan wordt de aanvraag ontvankelijk verklaard. De cel ADR van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zal onderzoeken of een afwijking op de ADR-regelgeving wordt toegestaan.

Onvolledige en/of foutieve aanvragen worden onontvankelijk verklaard en niet behandeld. U ontvangt in dat geval een bericht waarna u een nieuwe aanvraag kunt indienen die conform de voorwaarden is.

Soorten afwijkingen

U kunt als onderneming 3 soorten afwijkingen aanvragen: