Uw erkenning aanvragen

Vul uw aanvraag tot erkenning en alle onderstaande bijlagen in en stuur ze naar de cel ADR van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dat kan:

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Toegepast Mobiliteitsbeleid
Cel ADR
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel.

Bijlagen