Procedure

Breng de volgende zaken in orde wanneer u goederen wil vervoeren naar een CEMT-land. U kunt de verschillende stappen parallel doorlopen. Zo kunt u uw voertuig bijvoorbeeld al aanbieden voor een CEMT-keuring voor u een CEMT-vergunning of -attest hebt aangevraagd.

 • Stap 1

  Vraag een CEMT-vergunning aan

  Een CEMT-vergunning is noodzakelijk voor het transport van goederen wanneer 1 van beide landen geen lid is van de EU. U kunt een CEMT-vergunning aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. ((opent in nieuw venster))

  Er bestaan 2 types CEMT-vergunningen:

  • een jaarlijkse vergunning (groene kleur), geldig voor het kalenderjaar;
  • een vergunning van korte duur (gele kleur), die 30 dagen geldig is.

  CEMT-vergunningen worden beheerd door het Internationaal Transportforum (ITF). ((opent in nieuw venster)) Het aantal vergunningen per land is beperkt.

 • Stap 2

  Vraag een CEMT-attest aan

  Het CEMT-attest wordt bij de eerste inschrijving van uw voertuig eenmalig opgesteld. U kunt het attest aanvragen bij de constructeur of zijn mandataris. Zo’n attest wordt enkel afgeleverd voor voertuigen die in België ingeschreven zijn.

  Er bestaan 2 types CEMT-attesten, een voor uw motorvoertuig of trekker en een voor uw aanhangwagen.

  • Attest "gelijkvormigheid met de technische voorschriften betreffende de geluidshinder, emissies en de veiligheidsnormen voor motorvoertuigen ‘EURO III veilig’ of ‘EURO V veilig’ of ‘EEV veilig’ of ‘EURO VI veilig’”
  • Attest "gelijkvormigheid met de technische- en veiligheidsvoorschriften voor aanhangwagens”.
 • Stap 3

  Zorg dat uw voertuig CEMT-gekeurd is

  U moet zowel uw motorvoertuig of trekker als uw aanhangwagen laten keuren.

  De CEMT-keuring kan uitgevoerd worden tijdens de periodieke keuring van het voertuig. Let op: als u uw voertuig enkel voor een CEMT-keuring aanbiedt, moet uw voertuig opnieuw een volledige niet-periodieke keuring doorlopen. Die keuring onderbreekt de normale periodieke keuringscyclus van uw voertuig niet. De uiterste geldigheidsdatum van uw keuringsbewijs blijft in dat geval ongewijzigd, tenzij u dat specifiek aanvraagt bij de controleur in het keuringscentrum.

  Een CEMT-keuring is mogelijk in elk keuringsstation dat de technische keuring van vrachtwagens uitvoert. Ga op de website van uw keuringsstation na of u uw voertuig met of zonder afspraak kunt aanbieden.

  Tijdens een CEMT-keuring worden de volgende zaken bijkomend gecontroleerd:

  • Een milieukeuring (enkel voor motorvoertuigen)
  • De werking van het antiblokkeersysteem (ABS)
  • De profieldiepte van de banden (minimaal 2 mm)
  • De aanwezigheid van een gevarendriehoek (enkel voor motorvoertuigen of trekkers).

  CEMT-keuringsattest

  Uw voertuig slaagt wel of niet voor de CEMT- of periodieke keuring of niet-periodieke keuring:

  • Als uw voertuig aan de volledige periodieke of niet-periodieke keuring én aan de bijkomende CEMT-keuring voldoet, ontvangt u uw CEMT-keuringsattest.
   • Zo’n attest kost 13,10 euro (jaarlijks geïndexeerd).
   • Een CEMT-keuringsattest wordt in het Frans opgesteld. De Vlaamse keuringscentra bezorgen ook een Nederlandse vertaling
  • Voldoet uw voertuig niet aan de CEMT-keuring? Dan wordt de vermelding “Voertuig niet conform de CEMT-voorschriften" toegevoegd op uw keuringsbewijs. In dat geval moet u uw voertuig opnieuw aanbieden voor de specifieke CEMT-keuring (herkeuring).
  • Voldoet uw voertuig niet aan de periodieke keuring, maar wél aan de CEMT-keuring? Dan wordt de vermelding “Voertuig voldoet niet aan de technische voorschriften; het CEMT-keuringsdocument wordt niet uitgereikt" toegevoegd aan uw keuringsbewijs. In dat geval moet u uw voertuig opnieuw aanbieden voor de periodieke keuring of niet-periodieke keuring (herkeuring).
 • Stap 4

  Houd een rittenboekje bij

  Als u over een CEMT-vergunning beschikt, moet u ook een rittenboekje bijhouden. Daarin moet u vermelden wat u wanneer hebt vervoerd met uw CEMT-vergunning. Als daaruit bijvoorbeeld blijkt dat u te weinig CEMT-vervoer verricht, kan uw vergunning ingenomen en/of omgezet worden naar een CEMT-vergunning van 30 dagen.