Procedure

  • De bouwheer of de aannemer kan vrijwillig kiezen voor een sloopopvolging door een sloopbeheerorganisatie van de sloopwerken.
  • De aannemer kan op basis van een sloopopvolgingsplan/het controleverslag, opgesteld door een deskundige (indien van toepassing), bij de sloopbeheerorganisatie een verwerkingstoelating aanvragen voor de verschillende sloopmaterialen die zullen vrijkomen (i.c. de verschillende puinfracties zoals betonpuin, asfaltpuin, mengpuin, metselwerkpuin, …).
  • Deze toelating geeft aan dat alle gevaarlijke en storende afvalstoffen apart werden afgevoerd van de werf en het sloopmateriaal vrij zal zijn van deze verontreinigingen