Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarlijkse controle en herberekening van de huurpremie

Jaarlijkse controle en herberekening van de huurpremie

Het agentschap Wonen in Vlaanderen controleert jaarlijks op de verjaardag van de startdatum of u en uw gezin nog aan alle voorwaarden voldoen. Als dit het geval is volgt een herberekening van het premiebedrag. 

Controle en herberekening

Bij de berekening houdt het agentschap rekening met de ligging van uw woning, uw recentste gezinsinkomen en het aantal personen ten laste. Wonen in Vlaanderen ontvangt die gegevens uit verschillende authentieke bronnen en databanken.

De controle gebeurt een keer per jaar. Er zijn geen tussentijdse aanpassingen en het berekende bedrag wordt niet tussentijds aangepast. Wijzigingen in uw gezin in de loop van het jaar (zoals een geboorte, een overlijden of inwonende meerderjarige kinderen die zelfstandig gaan wonen) worden meegenomen bij de volgende jaarlijkse controle.

De jaarlijkse controle leidt tot 3 mogelijke situaties:

Het inkomen bij de jaarlijkse controle

Het inkomen is de som van de volgende inkomsten die ontvangen zijn in het jaar waarop het laatst beschikbare aanslagbiljet betrekking heeft:

  1. het gezamenlijk belastbaar inkomen en het afzonderlijk belastbare inkomen
  2. het leefloon
  3. de inkomensvervangende tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  4. de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Het aanslagbiljet heeft betrekking op de inkomsten van maximaal 3 jaar voorafgaand aan de jaarlijkse controle. Het inkomen van alle inwonende gezinsleden wordt in aanmerking genomen en geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van de maand juni van het jaar dat aan de toepassing ervan voorafgaat.

Gezinssamenstelling op het moment van de jaarlijkse controle

Het agentschap Wonen in Vlaanderen bevraagt uw gezinssituatie en controleert of uw kinderen nog steeds recht hebben op kinderbijslag en of gezinsleden met een handicap nog steeds ten laste zijn. Wijzigingen in uw gezinssituatie worden vanaf het moment van de jaarlijkse controle meegenomen.

Is het aantal personen ten laste in uw gezin op het moment van de jaarlijkse controle niet correct? Bezorg dan zo snel mogelijk attesten aan Wonen in Vlaanderen om dit te laten aanpassen (bv. attest Groeipakket voor inwonende meerderjarige kinderen, bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij u zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij u verblijven, attest van erkenning van een handicap).

Als u aangesloten bent bij FONS kunt u uw ‘Groeipakket’ consulteren op de website van FONS.

Veelgestelde vragen