Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voor wie is de Vlaamse huurpremie?

Voor wie is de Vlaamse huurpremie?

De huurpremie helpt private huurders met een laag inkomen die al meerdere jaren op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Daarbij gelden een aantal voorwaarden.

Wie komt in aanmerking voor een huurpremie?

Om een huurpremie te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • U huurt een private woning als hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest en beschikt over een huurcontract op uw naam, volgens de Woninghuurwet of volgens het Vlaamse Woninghuurdecreet voor contracten vanaf 1 januari 2019. Uw domicilieadres in het Rijksregister is het adres van uw huurwoning.
 • De woning die u huurt moet conform zijn en voldoet aan alle kwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen.
 • De woning kan zowel een kamer als een zelfstandige woning zijn. Een zelfstandige woning beschikt over een eigen keuken, wc en badkamer.

Daarnaast gelden er voorwaarden voor inschrijving op de wachtlijst, huurprijs en inkomen.

Wie komt NIET in aanmerking voor een huurpremie?

U hebt geen recht op de huurpremie als u:

 • woont in een sociale huurwoning, in een ingehuurde woning van een woonmaatschappij of in een Vlabinvestwoning
 • een woning huurt van een familielid tot en met de tweede graad (bijvoorbeeld: ouders, grootouders, kind of kleinkind, broer of zus) dat op hetzelfde adres woont
 • meer verdient dan het toegestane maximum volgens uw gezinssituatie
 • een hogere huurprijs betaalt dan de maximale huurprijs volgens uw gezinssituatie
 • rechthebbend was op de huurpremie en de tegemoetkoming is stopgezet omdat
  • u een sociale woning werd toegewezen;
  • u geschrapt werd als kandidaat-huurder uit het inschrijvingsregister van uw domiciliemaatschappij;
  • u zich, na uw verhuis, niet binnen de negen maanden hebt ingeschreven bij uw nieuwe domiciliemaatschappij;
  • u een geschikt aanbod van sociale woning onterecht weigerde;
  • u niet meer voldeed aan de eigendomsvoorwaarde.

Veelgestelde vragen