Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse ondersteuningspremie - Uitbetaling, belastingen en cumulaties

Vlaamse ondersteuningspremie - Uitbetaling, belastingen en cumulaties

Uitbetaling

Per kwartaal

De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) wordt om de 3 maanden uitbetaald aan de werkgever. U ontvangt het bedrag voor een bepaald kwartaal steeds aan het einde van het volgende kwartaal.

De betaling gebeurt automatisch op basis van uw RSZ-aangifte, op basis van de gegevens in uw DmfA(opent in nieuw venster)-aangifte.

Opgelet: verwittig steeds het Departement Werk en Sociale Economie als uw ondernemingsnummer verandert of uw werknemer uit dienst gaat. Bij wijziging van het ondernemingsnummer moet de werkgever een nieuwe aanvraag doen(opent in nieuw venster). Dat kan via e-mail naar vop@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Berekeningsnota’s raadplegen

U kunt de berekeningsnota’s van uitbetaalde premies online raadplegen via het WSE-loket(opent in nieuw venster). In de nota’s ziet u per kwartaal hoe het bedrag van uw VOP werd berekend.

U kan de berekeningsnota’s en betalingsgegevens met betrekking tot uw VOP-dossier(s) ook hier raadplegen(opent in nieuw venster).

Belastingen

Voor de VOP gelden de volgende belastingregels:

 • personenbelasting: de premie is een belastbaar beroepsinkomen
 • vennootschapsbelasting: de premie is vrijgesteld van belastingen.

Premies aan zelfstandigen voor hun zelfstandige activiteit, worden aanzien als beroepsinkomsten. Dit bedrag wordt bijgeteld bij de andere beroepsinkomsten, en vermeld onder de code 1600/2600 'winsten' of code 1650/2650 'baten' (afhankelijk van hun situatie).

Cumulaties

Toegelaten cumulaties

U mag de VOP combineren met een Vlaamse doelgroepvermindering

Opgelet: de 2 premies mogen samen niet meer dan 100% bedragen van de totale loonkost. U kunt dus nooit meer subsidies ontvangen dan het (bruto)loon dat u aan de werknemer betaalt.

Verboden cumulaties

U mag de VOP niet combineren met een:

 • vergoeding voor het inschakelingstraject van een doelgroepwerknemer in de lokale diensteneconomie
  Opgelet: is uw onderneming erkend als inschakelingsbedrijf die geen lokale diensteneconomie is, dan kunt u de vergoeding wel combineren met een VOP.
 • loonpremie voor doelgroepwerknemers in een maatwerkbedrijf
 • loon van personen die werken onder artikel 60 en 61 van de OCMW-wet
 • gesco-premie
 • tussenkomst voor DAC-werknemers
 • premie voor werkervaring
 • loonpremie voor invoegwerknemers