Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat wordt verstaan onder privésector?

Wat wordt verstaan onder privésector?

Wat het Vlaams opleidingsverlof betreft, wordt onder ‘privésector’ verstaan ‘alle werknemers die vallen onder de CAO-wetgeving’ en de paritaire comités. 

Wie dus niet tot de privésector behoren, zijn de werknemers in dienst van de:

 • federale overheid
 • gemeenschappen
 • gewesten
 • gemeenschapscommissies
 • provincies
 • gemeenten
 • daaronder ressorterende openbare instellingen
 • instellingen van openbaar nut

en werknemers van:

 • Proximus
 • Bpost
 • NMBS
 • Infrabel
 • HR Rail
 • de intercommunales
 • VDAB

Zij behoren tot de openbare sector en hebben geen recht op Vlaams opleidingsverlof.

Uitzondering

Personeelsleden van de onderstaande werkgevers hebben wel recht op Vlaams opleidingsverlof (CAO-wetgeving, art. 2, §3, 1.).

 • Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)
 • Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
 • Participatiefonds
 • Nationale Delcrederedienst (Credendo)
 • Nationale Bank van België (NBB)
 • NV CREDIBE
 • NV Nationale Loterij
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
 • de maatschappijen voor sociale huisvesting, erkend overeenkomstig de huisvestingscodes van de gewesten
 • naamloze vennootschappen van publiek recht “Brussels South Charleroi Airport-Security” en “Liège-Airport-Security”
 • De Lijn
 • Werknemers van onderwijsinstellingen die niet betaald worden door departement Onderwijs.