Brussel Muntplein
© Sander de Wilde

Het Vlaamse beleid rond Brussel betekent ook het hoofdstedelijke beleid van de Vlaamse Regering. Dat beleid streeft naar het versterken van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel en het aanhalen van de band tussen Brussel en Vlaanderen. Het nieuwe informatiecentrum Muntpunt zet het rijke Vlaamse aanbod in onze hoofdstad uitdrukkelijk in de kijker en geeft een gezicht aan Vlaanderen in Brussel en aan Brussel in Vlaanderen.

Daarnaast heeft de Vlaamse overheid ook aandacht voor het leven in de gemeenten rond de hoofdstad, de zogenaamde Vlaamse Rand rond Brussel.

Twee talen

Het Brusselse gewest is een tweetalig gebied. Privé mag iedereen de taal gebruiken die hij of zij verkiest, maar op een aantal terreinen kan die taalvrijheid worden ingeperkt, met name bij overheidsdiensten, het gerecht, het onderwijs en in bedrijven.

Wie vragen heeft over het gebruik van talen in Brussel, kan terecht bij de Taalwetwijzer. De Taalwetwijzer maakt u wegwijs in de Belgische taalwetgeving.

Het Vlaamse beleid in Brussel

Het Vlaamse beleid in Brussel wordt gecoördineerd door het team Coördinatie Brussel, door middel van campagnes, subsidies, brochures en andere publicaties. Coördinatie Brussel houdt ook toezicht op de werking en financiering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De VGC en Coördinatie Brussel stemmen hun initiatieven voor Brussel goed op elkaar af. Ze zijn ook belast met het beheer van het Vlaams Brusselfonds.

Op de website van Coördinatie Brussel vindt u een overzicht van de voornaamste initiatieven en acties van de Vlaamse overheid in Brussel(opent in nieuw venster).

Muntpunt, het informatiecentrum in Brussel

Muntpunt bruist van Brussel. Het is een bibliotheek, informatiehuis, ontmoetingsplek, uw venster op Brussel.

Laat u inspireren door boeken, verhalen en ontmoetingen op maat van de hoofdstad. Kom meer te weten over wonen, werken, studeren, leven en beleven in Brussel. Ontdek het rijke Nederlandstalige culturele en vrijetijdsaanbod van Brusselse en Vlaamse organisaties.

Op de website van Muntpunt(opent in nieuw venster) vindt u meer informatie over evenementen, cultuur, praktische stadsinformatie over Brussel en de Nederlandstalige gemeenschapsdiensten in Brussel.

Muntpunt is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie

De basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De VGC ontwikkelt en ondersteunt een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden, zoals eigen onderwijsinstellingen, kinderopvang, speelpleinen, jeugd- en sportverenigingen, socioculturele verenigingen, culturele centra en bibliotheken.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie bestaat uit:

  • het College van de VGC (de Nederlandstalige leden van de Brusselse regering)
  • de Raad van de VGC (de Nederlandstalige leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad)
  • en de administratie van de VGC.

De 22 gemeenschapscentra van de VGC zijn thuishavens voor de Brusselaars, in de eerste plaats voor de Nederlandstaligen. Elk centrum heeft een eigen aanbod aan informatie, vorming, welzijn, cultuur en animatie.

Lees meer

Projectsubsidies van de Vlaamse overheid

Organisaties die Brussel bekend en aantrekkelijk maken in de ogen van Vlamingen en/of Vlaamse netwerken in Brussel versterken, kunnen een projectsubsidie krijgen van de Vlaamse overheid.

Om subsidie te kunnen krijgen, moet het project een van onderstaande doelstellingen nastreven:

  • de aandacht vestigen op het belang van Brussel als hoofdstad en de kennis en beleving ervan bevorderen
  • de band tussen Brussel en Vlaanderen sterker maken
  • de betrokkenheid van de Vlaamse gemeenschap bij cultuur, educatie, jeugd, sport en sociaal gebeuren in Brussel zichtbaar maken en aanmoedigen
  • het sociale leven en de samenhang in de grootstad Brussel versterken
  • het stedelijke weefsel en de (interculturele) leefbaarheid van de grootstad versterken.

De Vlaamse Rand rond Brussel

De Vlaamse Rand is de gordel van 19 Vlaamse gemeenten rond de hoofdstad Brussel. Die rand wordt Vlaams genoemd omdat hij integraal in Vlaanderen ligt en Nederlands er de officiële taal is.

De Vlaamse overheid coördineert initiatieven die de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Rand versterken. Lokale initiatieven komen in aanmerking voor subsidies.