In de kijker

Waarom een Vlaamse Randbeleid?

De Vlaamse Rand bestaat uit de 19 Vlaamse gemeenten die grenzen aan de hoofdstad Brussel of aan een van de faciliteitengemeenten rond Brussel. De nabijheid van de tweetalige metropool Brussel oefent een sterke invloed uit op de Vlaamse Rand, onder meer op het vlak van bevolkingsgroei en -samenstelling, ontnederlandsing en verstedelijking. Met een gericht Vlaamse Randbeleid komt de Vlaamse Regering tegemoet aan de specifieke uitdagingen die de regio kenmerken.

Geografische kaart met de gemeenten uit de Vlaamse Rand

Ontvang onze nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief houdt je op de hoogte van actuele initiatieven vanuit het beleidsdomein Vlaamse Rand en verschijnt maximaal 4 keer per jaar.