Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samenwerking en ondersteuning in de Vlaamse Rand Vlaamse Rand

Samenwerking en ondersteuning in de Vlaamse Rand

Het specifieke karakter van de Vlaamse Rand uit zich op verschillende domeinen: van omgeving en mobiliteit tot onderwijs en cultuur. Het Vlaamse Randbeleid vraagt dan ook om doorgedreven samenwerking, niet alleen tussen de betrokken beleidsdomeinen maar ook tussen de verschillende bestuursniveaus.

Prioritaire partners

Vier prioritaire partners voor het Vlaamse Randbeleid ontvangen jaarlijks subsidies ter ondersteuning van hun werking:

 • Vzw ‘de Rand’ :
  In opdracht van de Vlaamse Regering en de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt en bevordert vzw ‘de Rand’ het Vlaamse karakter van de Rand.
 • RINGtv:
  Als regionale zender is RINGtv een belangrijke partner in het communicatiebeleid voor de Vlaamse Rand.
 • Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO):
  BRIO voert beleidsondersteunend onderzoek uit over de Vlaamse Rand en Brussel en beheert mee het Documentatiecentrum Vlaamse Rand.
 • FeliXart Museum:
  Het museum rond schilder-boer Felix De Boeck in Drogenbos vormt een vaste waarde in het culturele landschap van de Rand.

Lokale besturen

Om de vinger aan de pols te houden bij de lokale besturen van de Vlaamse Rand, organiseerde het team Vlaamse Rand in 2021 samen met vzw ‘de Rand’ een gespreksronde . Op basis van de signalen die daar aan bod kwamen, stelt het team zijn ondersteuningsaanbod voor lokale besturen verder op punt.

Een concrete uitloper daarvan zijn de thematische inspiratiedagen waarmee we lokale besturen in de brede Rand willen stimuleren om kennis te delen en goede praktijken uit te wisselen.

Conferentie van Vlaamse Mandatarissen

In de Conferentie van Vlaamse Mandatarissen zetelen de Vlaamse verkozenen uit de zes faciliteitengemeenten van de Vlaamse Rand. De conferentie biedt hun een forum om gemeenschappelijke uitdagingen te bespreken en om problemen kenbaar te maken aan de Vlaamse Regering. Vzw ‘de Rand’ neemt het secretariaat op voor deze conferentie.

Andere partners

Uiteraard zijn er in de Vlaamse Rand nog veel meer organisaties actief. Op deze website vind je een overzicht van onze belangrijkste partners.