Gedaan met laden. U bevindt zich op: De Ronde van de Rand Samenwerking en ondersteuning in de Vlaamse Rand

De Ronde van de Rand

In 2021 organiseerde het team Vlaamse Rand van het Agentschap Binnenlands Bestuur samen met vzw ‘de Rand’ een ‘ronde van de Rand’. Alle 19 gemeentebesturen in de Rand kregen een uitnodiging voor een gesprek over de uitdagingen waarmee zij kampen en de noden die ze ervaren.

Maar liefst 15 van de 19 randgemeenten gingen op die uitnodiging in: een hoge respons die meteen het nut van dit initiatief onderstreept. Door corona moesten de gesprekken grotendeels digitaal verlopen, maar daar lieten de gemeenten zich gelukkig niet door ontmoedigen.

Uit de gesprekken kwam duidelijk naar voren dat de gemeentebesturen worstelen met de snelle evoluties in de Rand. Vooral de forse bevolkingsgroei en de grote instroom van anderstaligen brengen uitdagingen met zich mee, onder meer op het vlak van onderwijs, infrastructuur en vrijetijdsaanbod. De centrale boodschap van de randgemeenten is dat ze structurele middelen en ondersteuning nodig hebben om die uitdagingen het hoofd te bieden.

Met die boodschap gaan zowel vzw ‘de Rand’ als het team Vlaamse Rand verder aan de slag. Zo zal vzw ‘de Rand’, naast haar bestaand aanbod rond taalpromotie in de vrije tijd, ook werk maken van ondersteuning voor het lokaal flankerend onderwijsbeleid. Het team Vlaamse Rand werkt op zijn beurt aan nieuwe kanalen om expertise te delen en goede praktijken uit te wisselen.

Inhoud is aan het laden