Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cijfers en tools over de Vlaamse Rand Vlaamse Rand

Cijfers en tools over de Vlaamse Rand

De Vlaamse Rand is een regio die snel evolueert. Om maar één voorbeeld te geven: op 10 jaar tijd (2011-2021) nam de bevolking er met 9,1% toe, terwijl de gemiddelde bevolkingsgroei in Vlaanderen over dezelfde periode beperkt bleef tot 5,5%. Die snelle evoluties maken het voor beleidsvoerders des te belangrijker om de cijfers goed op te volgen. Alleen zo kunnen ze in hun beleid anticiperen op de veranderingen. De Vlaamse overheid investeert dan ook sterk in betrouwbare en gebruiksvriendelijke cijferbronnen. Ben je op zoek naar data over de Vlaamse Rand? Op deze pagina vind je heel wat hulpmiddelen terug.

Gemeente-Stadsmonitor

Via de Gemeente-Stadsmonitor zijn per gemeente meer dan 400 omgevingsindicatoren of cijferreeksen beschikbaar, waarvan er ruim 100 verzameld werden via een burgerbevraging.

Met behulp van de interactieve toepassing kom je via de benchmarks Vlaamse Rand, faciliteitengemeenten en niet-faciliteitengemeenten snel te weten hoe de cijfers in jouw gemeente zich verhouden tot de algemene evoluties in de Rand.

Ook het pdf-rapport ‘Jouw gemeentescan’ is beschikbaar met focus op de Vlaamse Rand. Het geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers uit jouw gemeente en vergelijkt die telkens met de benchmark Vlaamse Rand.

Zin om zelf aan de slag te gaan? Bekijk zeker dit filmpje.(opent in nieuw venster)

Toelichtingsnota ‘Een blik op de Vlaamse Rand’

Het vroegere Cijferboek Vlaamse Rand werd geïntegreerd in de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor en bestaat dus niet langer als aparte publicatie. Omdat er – naast de cijfers ‘an sich’ – ook nood is aan duiding bij die cijfers, verschijnt er om de twee jaar wel nog een toelichtingsnota. Onder de noemer ‘Een blik op de Vlaamse Rand’ vat die nota de belangrijkste tendensen in de cijfers samen.

Raadpleeg de toelichtingsnota ‘Een blik op de Vlaamse Rand 2021’(PDF bestand opent in nieuw venster)

Taalbarometer

De Taalbarometer is een wetenschappelijk survey-onderzoek dat in 1997 voor het eerst werd opgezet om de Brusselse taalsituatie en taalverschuivingen in kaart te brengen. Sindsdien liet de Vlaamse overheid al 4 keer een Taalbarometeronderzoek uitvoeren in Brussel (2001, 2007, 2013, 2018) en al 2 keer in de Vlaamse Rand (2014, 2019).

Concreet gaat het Taalbarometeronderzoek na in welke mate het Nederlands en andere talen in de regio gebruikt worden, in welke context dat gebeurt en met welk doel. De resultaten van het onderzoek geven een beeld van de actuele taalverhoudingen in de Vlaamse Rand en maken het mogelijk om daar beleidsmatig op in te spelen.

Momenteel loopt het onderzoek voor de derde Taalbarometer Vlaamse Rand, uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel. De privacyverklaring voor de bijhorende burgerbevraging (2023-2024) vind je hier.

Documentatiecentrum Vlaamse Rand

Het Documentatiecentrum Vlaamse Rand(opent in nieuw venster) is een digitale databank waarin je heel wat wetenschappelijke informatie over de Vlaamse Rand terugvindt: literatuur, onderzoeksrapporten, scripties, jaarverslagen, cijfers, en nog veel meer. Het kwam tot stand op initiatief van het team Vlaamse Rand bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, vzw ‘de Rand’, de provincie Vlaams-Brabant en BRIO.