Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werking en beleid Vlaamse Rand Vlaamse Rand

Werking en beleid Vlaamse Rand

Het team Vlaamse Rand van het Agentschap Binnenlands Bestuur coördineert het beleid van de Vlaamse Regering in de 19 randgemeenten. Dat beleid wil het groene en Vlaamse karakter van de Rand versterken. Via subsidies en via het Vlaamse Randfonds ondersteunen we initiatieven die de uitdagingen in de Vlaamse Rand aanpakken. Denk daarbij aan thema’s als integratie, onderwijs, leefbaarheid en welzijn. We werken samen met andere beleidsdomeinen en met partners als vzw ‘de Rand’, de provincie Vlaams-Brabant, BRIO en RINGtv. Daarnaast verzamelen we cijfers en stimuleren we wetenschappelijk onderzoek over de regio.

Speerpunten van het Vlaamse Randbeleid

De Vlaamse minister bevoegd voor de Vlaamse Rand

Ben Weyts is viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Regeerakkoord

Op 30 september 2019 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 afgerond. Het regeerakkoord legt de beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2019-2024 vast.

Beleidsnota

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van het beleid voor de Vlaamse Rand voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de minister weer.

Beleids- en begrotingstoelichting (BBT)

Elke minister stelt naar aanleiding van de jaarlijkse begrotingsopmaak een beleids- en begrotingstoelichting op volgens dezelfde clustering van strategische doelstellingen, beleidsvelden en inhoudelijke structuurelementen als in de beleidsnota. In de beleids- en begrotingstoelichting worden de beleids- en begrotingsprioriteiten voor het volgende jaar toegelicht.