Inzetten op integratie is dan ook van groot belang om het Vlaams karakter van de Rand te behouden. Vanuit het Vlaamse Randbeleid stellen we daartoe een aantal hulpmiddelen ter beschikking, maar het ondersteuningsaanbod vanuit het beleidsdomein Integratie en Inburgering gaat natuurlijker nog veel verder.

Met haar integratie- en inburgeringsbeleid wil de Vlaamse Regering ervoor zorgen dat personen van buitenlandse herkomst volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. Het Agentschap Binnenlands Bestuur ondersteunt het beleid, maar de uitvoering ervan is in handen van het Agentschap Integratie en Inburgering. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor lokale besturen. Zij staan het dichtst bij de burger en kunnen met hun lokaal integratiebeleid een groot verschil maken. Ook heel wat andere organisaties in de Rand werken rond integratie.

  • Agentschap Integratie en Inburgering
  • Agentschap Binnenlands Bestuur – afdeling gelijke kansen, integratie en inburgering
  • VVSG
  • PIN vzw
  • Groep INTRO
  • SAAMO
  • Avansa

Meer info over deze organisaties op onze partnerpagina