Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het Vlaamse karakter van de Rand Vlaamse Rand

Het Vlaamse karakter van de Rand

Onder invloed van metropool Brussel evolueert de bevolkingssamenstelling in de Vlaamse Rand razendsnel. Zo steeg het aandeel personen van buitenlandse herkomst in de Vlaamse Rand van 28,6% in 2010 naar 43,6% in 2021. Ter vergelijking: in het Vlaamse Gewest ging het in dezelfde periode om een stijging van 16,0% naar 24,2%. Die toenemende internationalisering zet het Vlaamse karakter van de gemeenten in de Vlaamse Rand stevig onder druk.

Het Vlaamse Randbeleid voorziet dan ook in verschillende instrumenten om de sociale cohesie in de Rand te bevorderen en er het Nederlands als voertaal te versterken.