Het Vlaamse Randbeleid voorziet dan ook in verschillende instrumenten om de sociale cohesie in de Rand te bevorderen en er het Nederlands als voertaal te versterken.