De taalwetgeving bepaalt de uiterste grenzen waarbinnen zo’n taalbeleid vorm kan krijgen. In sommige domeinen – zoals bestuurszaken of onderwijs – is het taalgebruik namelijk niet volledig vrij.

  • Taalwetwijzer
  • Agentschap Integratie en Inburgering
  • VVSG
  • vzw ‘de Rand’
  • Centrum voor Taal en Onderwijs

Meer info over deze instanties op onze partnerpagina