Gedaan met laden. U bevindt zich op: Taalwetgeving en taalbeleid in de Vlaamse Rand Het Vlaamse karakter van de Rand

Taalwetgeving en taalbeleid in de Vlaamse Rand

De Vlaamse Rand telt heel wat anderstalige inwoners. Komt je organisatie vaak met die doelgroep in contact, dan heb je er alle baat bij een taalbeleid uit te werken: een duidelijk afsprakenkader rond taalgebruik dat houvast biedt aan zowel je doelgroep als je personeel. Met structurele acties kan je zo taaldrempels in je organisatie wegnemen, oefenkansen Nederlands aanbieden en medewerkers ondersteunen om duidelijke taal te gebruiken.

De taalwetgeving bepaalt de uiterste grenzen waarbinnen zo’n taalbeleid vorm kan krijgen. In sommige domeinen – zoals bestuurszaken of onderwijs – is het taalgebruik namelijk niet volledig vrij.

  • Taalwetwijzer
  • Agentschap Integratie en Inburgering
  • VVSG
  • vzw ‘de Rand’
  • Centrum voor Taal en Onderwijs

Meer info over deze instanties op onze partnerpagina