Gedaan met laden. U bevindt zich op: Impulssubsidie Vlaamse Rand Subsidies Vlaamse Rand

Impulssubsidie Vlaamse Rand

Met de impulssubsidie Vlaamse Rand versterken we de Vlaamse identiteit van de regio. De focus ligt op sociale cohesie, met bijzondere aandacht voor de verbindende rol van het Nederlands. De impulssubsidie wordt eenmalig toegekend aan vernieuwende projecten. Je kan 3 keer per jaar een aanvraag indienen.

Formele voorwaarden

 • Als aanvrager maak je deel uit van een gemeentebestuur uit de Vlaamse Rand of van een vereniging of organisatie met maatschappelijke zetel in de Vlaamse Rand. Tot de Vlaamse Rand behoren de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem.
 • Jouw initiatief vindt plaats in 1 of meerdere van de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand en heeft betrekking op die regio.
 • De concrete activiteiten waarvoor je de subsidie wil aanwenden, starten ten vroegste 2 maanden nadat je de subsidieaanvraag indient.
 • Het Nederlands is de voertaal van het project en wordt, indien mogelijk, gepromoot via aantoonbare acties. Alle communicatie gebeurt in het Nederlands. Organiseer je een meertalige activiteit, dan staat het Nederlands voorop.
 • In je promotie- en informatiemateriaal gebruik je het logo van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster).

Inhoudelijke voorwaarden

 • Het initiatief versterkt de sociale cohesie, heeft mogelijks een hefboomeffect en/of leidt tot expertisedeling. Sociale cohesie stimuleren is het uiteindelijke doel. Mogelijke manieren om daaraan te werken zijn: een initiatief voor nieuwe (anderstalige) inwoners uitwerken, het groene karakter van de Vlaamse Rand ‘inzetten’ als middel om mensen samen te brengen, leden en niet-leden samenbrengen binnen het kader van een vereniging, uitwisseling creëren tussen Nederlands- en anderstalige ouders binnen of buiten de schoolse context.
 • Het initiatief is nieuw of het initiatief bestaat reeds, maar voegt een duidelijk afgebakend nieuw element toe dat sociale cohesie ondersteunt.
 • Het initiatief is vernieuwend. Traditionele jaarmarkten, festivals , wielerkoersen en eetaangelegenheden komen niet in aanmerking.

Praktische richtlijnen

 • Je kan 3 keer per jaar een aanvraag indienen. Opgelet: vanaf juli 2022 gelden er nieuwe indiendata. Aanvragen moeten ons bereiken vóór 1 februari, 1 mei of 1 oktober.
 • Je vult het aanvraagformulier voor een impulssubsidie Vlaamse Rand in en mailt dit naar rand@vlaanderen.be of je stuurt een papieren versie naar ons adres. De mail- of postdatum geldt als bewijs.
 • Een impulssubsidie is een eenmalige financiële ondersteuning. Dat betekent dat een jaarlijkse vernieuwing van je aanvraag uitgesloten is en dat je project ofwel eenmalig van aard is ofwel zonder verdere financiële steun van de Vlaamse overheid kan voortbestaan.
 • Grote projecten waarbij de opstart- en uitrolfase meer dan een jaar omvat, kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie van twee tot maximum drie jaar.
 • In je aanvraag formuleer je duidelijk het onderscheid tussen de structurele werking van je organisatie en de werking die nodig is voor het project. Een louter financiële argumentatie volstaat niet. De specificiteit van het project ten opzichte van de structurele werking van de organisatie moet ook inhoudelijk verduidelijkt worden. Activiteiten uit de dagelijkse werking kunnen niet gebundeld worden tot een project en komen dus niet in aanmerking voor een impulssubsidie.
 • Na afloop van je project bezorg je ons een financiële en functionele verantwoording. Concreet gaat het om een overzicht van de uitgaven en inkomsten enerzijds en een inhoudelijk evaluatieverslag anderzijds.

Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan houd je het Agentschap Binnenlands Bestuur op de hoogte van persmomenten en evenementen die het gesubsidieerde project in de kijker plaatsen en dit via een e-mail naar rand@vlaanderen.be. We verwachten ook dat je bereid bent mee te werken aan netwerkmomenten of studiedagen over het thema van het project, georganiseerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur.