Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wonen in de Vlaamse Rand Vlaamse Rand

Wonen in de Vlaamse Rand

Wie dicht bij Brussel wil wonen en toch ook op zoek is naar groen en ruimte, zet zijn zinnen vaak op de Vlaamse Rand. Dat zorgt voor veel concurrentie op de huisvestingsmarkt, met sociale verdringing tot gevolg. Ook het thema wonen heeft bijgevolg raakvlakken met het Vlaamse Randbeleid.

Luchtfoto van Overijse

De populariteit van de Vlaamse Rand als woonplaats is een van de factoren die het Vlaamse karakter van de regio onder druk zetten. Want voor wie in de Vlaamse Rand geboren en getogen is, valt het door de dure vastgoedmarkt vaak niet mee om er te blijven wonen.

Omdat deze problematiek een grote maatschappelijke impact heeft op de Vlaamse Rand, volgen we het thema wonen op via het coördinatieplatform Stand van de Rand. Daarbij gaat de aandacht in het bijzonder naar mogelijke beleidsinitiatieven om sociale verdringing tegen te gaan.

Hieronder vind je een overzicht van welke instrumenten er momenteel bestaan om het woonaanbod in de Vlaamse Rand betaalbaar te houden en meer kansen te geven aan wie een band heeft met de streek:

Reportage over 'Wonen in Eigen Streek' in ‘Over de Rand' (RINGtv)

Inhoud is aan het laden