Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Randfonds Subsidies Vlaamse Rand

Vlaamse Randfonds

Wat is het Vlaamse Randfonds?

De Vlaamse Regering zette in 2020 een Vlaamse Randfonds op om de specifieke uitdagingen voor de 19 randgemeenten rondom Brussel aan te pakken. Wat valt daar bijvoorbeeld onder?

  • Vergroening
  • Onderwijs
  • Cultuur
  • Welzijn
  • Mobiliteit
  • Wonen
  • Economische ontwikkeling

Budget?

Het budget van het Vlaamse Randfonds bedraagt 20 miljoen euro voor de periode van 2020 tot en met 2024. Vanaf 2021 doet de Vlaamse Regering daar nog jaarlijks 1,5 miljoen euro bovenop, zodat het totale bedrag op 26 miljoen euro komt.

Bereik?

De middelen gaan in de eerste plaats naar de 19 gemeenten in de Vlaamse Rand omdat daar de maatschappelijke uitdagingen het grootst zijn.

Focus?

Een vast beleidskader voor medefinanciering vanuit het Vlaamse Randfonds bestaat niet. Zo is er voldoende flexibiliteit om bestaande en nieuwe projecten snel te financieren als die een directe impact op de Vlaamse Rand hebben of een hefboom kunnen vormen.

In 2020 gingen er middelen naar de vergroening van de Vlaamse Rand en naar taalstimulerende activiteiten tijdens schoolvakanties en buitenschoolse kinderopvang. Dat gebeurde via subsidieoproepen van het Agentschap Natuur & Bos en het Departement Onderwijs en Vorming. Die oproepen kregen financiële versterking vanuit het Vlaamse Randfonds.

In 2021 en 2022 gaat de aandacht ook naar projecten die raakvlakken hebben met verschillende beleidsdomeinen, zoals streekontwikkeling, economische groei, mobiliteit, cultuur en welzijn. Daarbij worden de lokale besturen nauw betrokken.

Partners?

De Vlaamse overheid (inclusief vzw ‘de Rand’), regionale en lokale besturen, verenigingen en organisaties en andere relevante partners in de Vlaamse Rand kunnen projecten voorstellen. Hun maatschappelijke zetel hoeft niet in de Vlaamse Rand te liggen.

Cofinanciering?

Het Vlaamse Randfonds kan de projecten niet volledig financieren. Cofinanciering is nodig om het engagement van de betrokken partners te vergroten. Een vaste verdeelsleutel is er niet. Het hangt af van het aantal partners en wordt per project beoordeeld.

Looptijd?

Projecten met een korte en middellange looptijd komen in aanmerking. Langetermijnprojecten niet omdat het niet zeker is of het Vlaamse Randfonds blijft bestaan in de volgende regeerperiode. De projecten moeten dus op middellange termijn zichtbaar worden.

Contactpersoon?

Contacteer het team Vlaamse Rand bij het Agentschap Binnenlands Bestuur als je meer informatie wil: rand@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)