Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe ondersteunt het Vlaamse Randfonds het onderwijs? Vlaamse Randfonds

Hoe ondersteunt het Vlaamse Randfonds het onderwijs?

Ondersteuning voor taalbeleid op secundaire scholen in de Vlaamse Rand

Vanuit het Vlaamse Randfonds gaat er van 2022 tot en met 2024 in het totaal 3 miljoen euro naar de ondersteuning van secundaire scholen in de Rand bij hun taalbeleid. De groeiende internationalisering en ontnederlandsing van de Vlaamse Rand brengen voor die scholen grote uitdagingen met zich mee. Voor het eerst komen er nu extra middelen om daarop een gedegen antwoord te bieden.

6 op de 10 minderjarigen in de Vlaamse Rand zijn van buitenlandse herkomst en van de leerlingen secundair onderwijs in de Rand spreken er bijna 4 op de 10 thuis geen Nederlands. In een aantal gemeenten van de Rand benaderen de cijfers stilaan de Brusselse realiteit, maar er is wel een groot verschil: waar de Nederlandstalige scholen in Brussel extra middelen krijgen om met die superdiverse context om te gaan, moesten de scholen in de Vlaamse Rand het tot nu toe zonder bijkomende ondersteuning doen. Daar komt nu dus verandering in.

Concreet zal vzw ‘de Rand’ met de extra middelen een nieuw ondersteuningsaanbod uitwerken: enerzijds een centraal open aanbod voor alle scholen, anderzijds een aanpak op maat voor een 30-tal scholen die onder meer geselecteerd worden op basis van hun aantal kwetsbare leerlingen.

Zo wil vzw ‘de Rand’ het de scholen makkelijker maken om actie te ondernemen op het vlak van taal(promotie)beleid, taalverwerving, ouderbetrokkenheid en de toeleiding naar buitenschoolse leer- en oefenkansen Nederlands. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om extra ondersteuning voor leerlingen met een taalachterstand Nederlands, onthaalgesprekken voor anderstalige ouders, Nederlandse les voor ouders op de school zelf, of bijscholing voor leerkrachten om taalbewust les te geven.

Met dit nieuwe initiatief slaat het Vlaamse Randfonds twee vliegen in één klap: het bevordert de onderwijskwaliteit in de Rand én versterkt tegelijk het Vlaamse karakter van de Rand.

Voor meer info over dit project kan je terecht bij vzw ‘de Rand’.(opent in nieuw venster)

Projectsubsidies taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en de buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren

In 2020 lanceerde het Departement Onderwijs een oproep voor projecten die het Nederlands van kinderen en jongeren met een andere thuistaal bevorderen via activiteiten in hun vrije tijd. 57 projecten werden goedgekeurd voor een termijn van 2 jaar.

10 van die projecten situeren zich in de Vlaamse Rand en worden gefinancierd via het Vlaamse Randfonds. In het totaal gaat zo bijna een half miljoen uit het Randfonds naar taalstimulering van kinderen en jongeren in de Rand.

Ontdek om welke projecten het gaat.

Projectsubsidies ‘lezen op school’ in het kader van taalstimulerende activiteiten Nederlands voor schoolgaande kinderen en jongeren in samenwerking met de plaatselijke bibliotheken

Ook rond het thema ‘lezen op school’ deed het Departement Onderwijs in 2020 een subsidieoproep. Het doel daarvan was om scholen, bibliotheken en andere partners aan te zetten tot samenwerking en zo krachtige leesomgevingen te creëren voor leerplichtige kinderen en jongeren. Regio’s waar de jeugd minder in contact komt met het Nederlands, zoals de grootsteden en de Vlaamse Rand, kregen daarbij bijzondere aandacht. Voor verschillende projecten sprong het Randfonds bij.