Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe stimuleert het Vlaamse Randfonds wonen in eigen streek? Vlaamse Randfonds

Hoe stimuleert het Vlaamse Randfonds wonen in eigen streek?

Vlabinvest krijgt van de Vlaamse Regering de opdracht om lokale besturen te ondersteunen bij het uitwerken van een regeling rond Wonen in Eigen Streek (WIES). Het ontvangt daarvoor een subsidie van 5 miljoen euro uit het Vlaamse Randfonds. 

Krachtig instrument voor de duurste Vlaamse steden en gemeenten

Met het Decreet Wonen in Eigen Streek(opent in nieuw venster) geeft de Vlaamse Regering de duurste Vlaamse steden en gemeenten een instrument om een divers en betaalbaar woonaanbod te voorzien voor hun inwoners. De WIES-regeling houdt in dat die lokale besturen de mogelijkheid krijgen om in de omgevingsvergunning van grotere vastgoedprojecten overdrachtsvoorwaarden op te nemen voor gronden en te (ver)bouwen woningen.

Wie aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijgt zo voorrang om de aangeduide woningen te kopen aan een lagere prijs. Concreet gaat het om personen die:

  • gedurende de voorbije 10 jaar minstens 5 jaar onafgebroken in de eigen gemeente of een aangrenzende (Vlaamse) gemeente hebben gewoond;
  • voldoen aan bepaalde inkomens- en eigendomsvoorwaarden;
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

De gemeente geeft de WIES-koper een financiële tussenkomst via grondaandelen voor minstens 50% van de schattingsprijs. Daartegenover staan een aantal verplichtingen voor de koper. Zo moet hij de woning in principe 20 jaar lang bewonen en moet hij de financiële tussenkomst terugbetalen aan de gemeente wanneer hij de grond of woning overdraagt aan een derde.

De Vlaamse Regering stelde een lijst op van gemeenten die gezien hun dure vastgoedprijzen een beroep kunnen doen op de WIES-regeling(opent in nieuw venster). Alle 19 gemeenten van de Vlaamse Rand zijn in de lijst opgenomen. De lokale besturen kiezen zelf of ze gebruik willen maken van de mogelijkheden die het decreet biedt. Zo ja, dan werken ze daartoe een gemeentelijk reglement uit.

Administratieve en financiële ondersteuning door Vlabinvest

Om het de lokale besturen makkelijker te maken, krijgt het autonoom provinciebedrijf (apb) Vlabinvest nu de taak hen administratief en financieel te ondersteunen. Alle WIES-gemeenten binnen het werkingsgebied van Vlabinvest kunnen bij het apb terecht voor hulp bij o.a. het opstellen van een gemeentelijk WIES-reglement, de opmaak van een WIES-register of de opmaak van een authentieke akte met WIES.

Daarnaast kunnen de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand ook rekenen op financiële steun. Vlabinvest beheert een WIES-fonds waarmee het 50% van de gemeentelijke bijdrage in het grondaandeel voor zijn rekening kan nemen en dit tot maximum 1.000.000 euro per project.

Benieuwd naar wat Vlabinvest voor jouw gemeente kan betekenen? Neem dan zeker een kijkje op de website van Vlabinvest.(opent in nieuw venster)