Boomplantacties

In 2022 lanceren we vanuit het Vlaamse Randfonds een grootschalige boomplantactie, waarbij we zoveel mogelijk burgers en organisaties in de Vlaamse Rand willen aansporen om bomen te planten. Het streefdoel is dat er de komende 2 jaar zo’n 100.000 nieuwe bomen bijkomen in de Vlaamse Rand. Meer nieuws over deze actie volgt binnenkort.

Ook de voorbije jaren investeerde het Vlaamse Randfonds al stevig in extra bomen voor de Rand. Wie deelnam aan de Gordel, kon met de hulp van de Bûûmplanters een boom laten planten in de Vlaamse Rand. Ontdek hoe deze plantactie precies verliep. ((opent in nieuw venster))

Daarnaast schakelden de Bûûmplanters voor het plantseizoen 2021-2022 de hulp in van de secundaire scholen in de Rand. Samen met een 10-tal groepen scholieren – ongeveer 200 jongeren in het totaal – staken ze de spade in de grond. De deelnemende scholen konden daarbij rekenen op educatieve omkadering. Ook dit project werd gefinancierd met middelen uit het Vlaamse Randfonds. Lees meer over dit initiatief. ((opent in nieuw venster))

Uitbreiding van het Kravaalbos in Asse

De gemeente Asse, het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Binnenlands Bestuur maakten samen 1,3 miljoen euro vrij om 11 hectare grond in en rond het Kravaalbos in Asse aan te kopen. Het aandeel van het Agentschap Binnenlands Bestuur bedroeg 388.000 euro, afkomstig uit het Vlaamse Randfonds.

Door de aankoop wordt dit oude loofbos niet alleen groter, maar wordt het ook mogelijk om ruim 40 hectare – bijna de helft – van het bos toegankelijk te maken voor het publiek. Bekijk alle info over deze unieke samenwerking.

Projectsubsidies Groene Rand

De voorbije jaren konden gemeentebesturen, verenigingen en organisaties in de brede Rand gebruikmaken van projectsubsidies Groene Rand om meer toegankelijk groen te creëren in de regio. De subsidielijn ging uit van het Agentschap Natuur & Bos, maar in 2020 en 2021 sprong het Vlaamse Randfonds financieel bij.

Zo werden er in 2021 9 projecten goedgekeurd voor een totaalbedrag van 2 miljoen euro, waarvan de helft afkomstig was uit het Vlaamse Randfonds. In 2020 ging het om 24 projecten, goed voor een totaal van 3,5 miljoen. Ontdek hier de projecten:

In 2022 komt er geen oproep voor projectsubsidies Groene Rand, maar kunnen gemeentebesturen en andere organisaties uiteraard wel een beroep doen op de andere subsidiemogelijkheden van het Agentschap Natuur & Bos, zoals Natuur in je Buurt. Meer info daarover vind je hier. ((opent in nieuw venster))