Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe stimuleert het Vlaamse Randfonds vergroening? Vlaamse Randfonds

Hoe stimuleert het Vlaamse Randfonds vergroening?

Boomplantacties

In 2023 lanceerden we vanuit het Vlaamse Randfonds een grootschalige boomplantactie onder de noemer ‘de Vlaamse Rand boomt’. Samen met de Bûûmplanters(opent in nieuw venster) en Growfunding(opent in nieuw venster) riepen we zoveel mogelijk burgers en organisaties op om geld te storten voor extra bomen in de Rand. Voor elke gestorte euro legde het Vlaamse Randfonds 4 euro bij. Het streefdoel om tegen 2024 zo’n 100.000 nieuwe bomen te kunnen planten in de Rand, werd vlot behaald.

Ook de voorbije jaren investeerde het Vlaamse Randfonds al stevig in extra bomen voor de Rand. Wie deelnam aan de Gordel, kon met de hulp van de Bûûmplanters een boom laten planten in de Vlaamse Rand. Ontdek hoe deze plantactie precies verliep.(opent in nieuw venster)

Daarnaast schakelden de Bûûmplanters voor het plantseizoen 2021-2022 de hulp in van de secundaire scholen in de Rand. Samen met een 10-tal groepen scholieren – ongeveer 200 jongeren in het totaal – staken ze de spade in de grond. De deelnemende scholen konden daarbij rekenen op educatieve omkadering. Ook dit project werd gefinancierd met middelen uit het Vlaamse Randfonds. Lees meer over dit initiatief.(opent in nieuw venster)

Uitbreiding van het Kravaalbos in Asse

De gemeente Asse, het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Binnenlands Bestuur maakten samen 1,3 miljoen euro vrij om 11 hectare grond in en rond het Kravaalbos in Asse aan te kopen. Het aandeel van het Agentschap Binnenlands Bestuur bedroeg 388.000 euro, afkomstig uit het Vlaamse Randfonds.

Door de aankoop wordt dit oude loofbos niet alleen groter, maar wordt het ook mogelijk om ruim 40 hectare – bijna de helft – van het bos toegankelijk te maken voor het publiek. Bekijk alle info over deze unieke samenwerking.

Projectsubsidies Groene Rand

Gemeentebesturen, verenigingen en organisaties in de brede Rand kunnen gebruikmaken van projectsubsidies Groene Rand om meer toegankelijk groen te creëren in de regio. De subsidielijn gaat uit van het Agentschap Natuur & Bos, maar de voorbije jaren sprong het Vlaamse Randfonds meermaals financieel bij.

Zo werden er in 2021 9 projecten goedgekeurd voor een totaalbedrag van 2 miljoen euro, waarvan de helft afkomstig was uit het Vlaamse Randfonds. In 2020 ging het om 24 projecten, goed voor een totaal van 3,5 miljoen. Ontdek hier de projecten:

Na een onderbreking in 2022 loopt er in 2023 opnieuw een oproep voor projectsubsidies Groene Rand(opent in nieuw venster). Gemeentebesturen en andere organisaties kunnen daarnaast een beroep doen op de andere subsidiemogelijkheden van het Agentschap Natuur & Bos, zoals Natuur in je Buurt. Meer info daarover vind je hier.(opent in nieuw venster)