Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidie voor verenigingen in de 6 faciliteitengemeenten Subsidies Vlaamse Rand

Subsidie voor verenigingen in de 6 faciliteitengemeenten

Met deze subsidie geven we het Nederlandstalige verenigingsleven in de 6 faciliteitengemeenten van de Vlaamse Rand een duwtje in de rug. Ben je een vereniging uit een faciliteitengemeente en organiseer je een evenement in de Rand? Of ben je een vereniging uit de Rand die in een faciliteitengemeente een evenement organiseert? Dan kan je het hele jaar door een projectsubsidie aanvragen.

Voorwaarden

  • Je vereniging heeft haar zetel in een faciliteitengemeente in de Vlaamse Rand en organiseert in de Rand een evenement of heeft haar zetel in de Vlaamse Rand en organiseert een evenement in een faciliteitengemeente. De faciliteitengemeenten van de Vlaamse Rand zijn Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem.
  • Je initiatief bevordert het Vlaamse karakter van de regio. Het zorgt ervoor dat Vlamingen zich (meer) thuis voelen in de faciliteitengemeenten en maakt duidelijk dat de Vlaamse Gemeenschap actief is in de faciliteitengemeenten.
  • Het Nederlands is de voertaal tijdens het evenement en in de begeleidende publicaties. Organiseer je een meertalige activiteit, dan staat het Nederlands voorop. Indien mogelijk stimuleer je anderstaligen om Nederlands te leren en te spreken.
  • Het evenement staat open voor iedereen.
  • In je promotie- en informatiemateriaal gebruik je het logo van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster).

Praktische richtlijnen

  • Je vult een subsidieaanvraag voor verenigingen in de faciliteitengemeenten in en mailt dit naar rand@vlaanderen.be of je stuurt een papieren versie naar ons adres. Je voegt daarbij de gevraagde bewijsstukken toe. De mail- of postdatum geldt als bewijs.
  • Je bezorgt de aanvraag minstens twee maanden voor je activiteit van start gaat.
  • Na afloop van je activiteit bezorg je ons een financiële en functionele verantwoording. Concreet gaat het om een overzicht van de uitgaven en inkomsten enerzijds en een inhoudelijk evaluatieverslag anderzijds.