Gedaan met laden. U bevindt zich op: De Vlaamse Rand en zijn omgeving Vlaamse Rand

De Vlaamse Rand en zijn omgeving

De nabijheid van Brussel zorgt in de Vlaamse Rand voor een grote verstedelijkingsdruk. Een groene en leefbare Rand is dan ook met reden een van de speerpunten van het Vlaamse Randbeleid.

Luchtfoto van Machelen

Niet alleen de bevolkingsdichtheid maar ook de bebouwingsgraad ligt in de Vlaamse Rand veel hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Concreet gaat het om 918 inwoners per vierkante kilometer (in 2021) tegenover een Vlaams gemiddelde van 488 inwoners per vierkante kilometer. Het aandeel bebouwde oppervlakte bedraagt er 41% van de totale oppervlakte (in 2020) tegenover 29% over heel Vlaanderen.

Een andere bepalende omgevingsfactor in de Vlaamse Rand is de internationale luchthaven van Zaventem. De aanwezigheid van Brussels Airport beïnvloedt niet alleen de ruimtelijke inrichting in de Rand maar zorgt ook voor meer omgevingslawaai.

Een groene en leefbare Rand is dan ook niet voor niets een van de hoofddoelstellingen van het Vlaamse Randbeleid. Daarom maken we vanuit het Vlaamse Randfonds heel wat middelen vrij voor projecten die zorgen voor meer groen in de regio.

Het thema omgeving krijgt ook aandacht op het coördinatieplatform Stand van de Rand. Verschillende beleidsinitiatieven komen daar aan bod. Zo bijvoorbeeld het gebiedsprogramma voor de Vlaamse Rand, waarmee het Departement Omgeving(opent in nieuw venster) inzet op geïntegreerde gebiedsontwikkeling, met oog voor onder meer open ruimte, verdichting en mobiliteit. Ook de Vlaamse Landmaatschappij(opent in nieuw venster) versterkt de open ruimte in de Vlaamse Rand met een gericht landinrichtingsproject. Daarnaast maakt het Agentschap Natuur en Bos(opent in nieuw venster) werk van meer bomen in de regio. Tot slot lopen er ook initiatieven om de leefbaarheid rondom de luchthaven te bewaken.