Daardoor kampt de Vlaamse Rand nu met achterstanden in verschillende welzijnssectoren: van jongerenwelzijn en geestelijke gezondheidszorg tot buitenschoolse kinderopvang en de zorg voor personen met een handicap. Om die achterstanden weg te werken, gaf de Vlaamse overheid in 2018 een bijkomende taak aan het autonoom provinciebedrijf Vlabinvest. Naast het aanbieden van een betaalbaar woonaanbod, keert Vlabinvest ((opent in nieuw venster)) sindsdien ook subsidies uit aan zorgvoorzieningen die investeren in infrastructuur. Jaarlijks stelt Vlabinvest daarvoor een totaalbedrag van 2.350.000 euro ter beschikking.

Via het coördinatieplatform Stand van de Rand volgen we de rol van Vlabinvest bij het wegwerken van de zorgachterstand in de regio op.

Voor meer informatie over het Vlaamse welzijnsbeleid kan je terecht bij het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.