Gelukkig beweegt er ook heel wat op het vlak van beleidsinitiatieven om met die hoge mobiliteitsdruk om te gaan. Zo is er de Vervoerregio Vlaamse Rand die werkt aan een regionaal mobiliteitsplan. De Werkvennootschap investeert met het programma Werken aan de Ring ((opent in nieuw venster)) dan weer fors in infrastructuurnetwerken voor verschillende vervoersmodi. En ook vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer ((opent in nieuw venster)), het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de NMBS ((opent in nieuw venster)) lopen er verschillende acties ter verbetering van zowel het wegennet, het openbaar vervoer als de fietsvoorzieningen in de Vlaamse Rand.

Via het coördinatieplatform Stand van de Rand houden we bij al deze projecten de vinger aan de pols.