Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderwijs in de Vlaamse Rand Vlaamse Rand

Onderwijs in de Vlaamse Rand

Onder meer door de forse bevolkingsgroei en het hoge aandeel anderstalige leerlingen staat het onderwijs in de Vlaamse Rand extra onder druk. Verschillende beleidsinitiatieven van de Vlaamse Regering zijn er dan ook op gericht om de scholen in de Rand te versterken.

Kinderen met rugzak lopen naar school

De bevolking groeit in de Vlaamse Rand een pak sneller aan dan gemiddeld in Vlaanderen. Zo telde de Vlaamse Rand in 2021 9,1% meer inwoners dan 10 jaar eerder, terwijl de gemiddelde bevolkingsgroei in Vlaanderen over die periode maar 5,5% bedroeg. Bovendien zijn er in de Vlaamse Rand naar verhouding meer minderjarigen: 22,6% in 2021 tegenover een Vlaams gemiddelde van 19,4%. Het hoeft dus niet te verbazen dat er in de Vlaamse Rand een grote nood is aan plaatsen in het onderwijs.

Maar ook andere demografische kenmerken van de Vlaamse Rand vertalen zich in uitdagingen voor het onderwijs. Zo was in 2021 60% van de minderjarigen in de Vlaamse Rand van buitenlandse herkomst, bijna dubbel zoveel als het Vlaamse gemiddelde van 35%. Heel wat kinderen in de Vlaamse Rand spreken bovendien thuis geen Nederlands. In het lager onderwijs ging het in 2020 om 48% van de leerlingen, in het secundair onderwijs om 40%. Dat is meer dan 2 keer het Vlaamse gemiddelde van respectievelijk 19% en 16%. Veel van die kinderen kampen daardoor met een taalachterstand Nederlands die hun schoolloopbaan dreigt te bemoeilijken.

Het coördinatieplatform Stand van de Rand volgt het thema onderwijs dan ook nauwgezet op. Concreet geeft het Departement Onderwijs en Vorming(opent in nieuw venster) er geregeld een stand van zaken over de capaciteit van het onderwijs in de Rand en over beleidsinitiatieven die de taalvaardigheid Nederlands van leerlingen verhogen.

Om de druk op de scholen in de Vlaamse Rand te verlichten, keurde de Vlaamse Regering begin 2022 nieuwe inschrijvingsregels goed. Die maken het voor de scholen mogelijk om voorrang te geven aan Nederlandstalige kinderen.

Bovendien gaan er vanuit het Vlaamse Randfonds flink wat middelen naar projecten die het onderwijs in de Vlaamse Rand versterken. Zo maakt het fonds voor de periode 2022-2024 3 miljoen euro vrij om secundaire scholen in de Rand te ondersteunen bij hun taalbeleid. Ook via de impulssubsidies Vlaamse Rand stimuleren we geregeld onderwijsgerelateerde projecten.